کد خبر: 6175
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۳

ماجرای ممانعت از حضور نمایندگان سهام عدالت در مجامع بانک‌ها

ماجرای ممانعت از حضور نمایندگان سهام عدالت در مجامع بانک‌ها

رئيس سازمان خصوصي سازي با اعلام اينکه مصوبه تعطيل مانده دولت دهم در مورد سهام عدالت را پس از 5 سال اجرايي کرده‌ايم، گفت: بر اساس اين مصوبه نمايندگي سهام عدالت در شرکت‌هاي سرمايه پذير که بخشي از سهام آنها بابت سهام عدالت تخصيص داده شده است تا زمانيکه سهام عدالت آزاد نشده است و در اختيار مشمولين قرار نگرفته، توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط مديريت مي‌شود و البته اين به معناي برگشت سهام به دولت نيست.عبدالله پوري حسيني در مورد ممانعت دولت از حضور نمايندگان سهام عدالت بانکها در مجامع آنها گفت: در سال 89 هيئت وزيران مصوبه اي را از سر مي گذراند که به موجب آن دستگاه هاي اجرايي مکلف مي شوند که تا زمانيکه سهام عدالت آزادسازي نشده است و بدهکار خزانه هستند، نمايندگي سهام عدالت را دستگاه هاي اجرايي ذي ربط بر عهده داشته باشند.‏

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه نمي دانم چرا اين مصوبه دولت اجرا نمي شود، يعني اين مصوبه از سال 89 به بعد يعني طي اين سالها اجرايي نشده است، افزود: زمانيکه وارد سازمان خصوصي سازي شدم نسبت به اين مصوبه بي اطلاع بودم تا اينکه مدت زماني گذشته بودم و تصادفا متوجه چنين مصوبه اي شدم و به وزارت اقتصاد اين موضوع را اطلاع رساني کردم و بررسي هاي لازم در اين زمينه انجام شد.وي عنوان کرد: در مجموع اطلاع يافتيم که مصوبه تعطيل مانده اي است و به هيئت دولت ارجاع شد و دولت اعلام کرد که بايد اين مصوبه اجرا مي شد و از دستگاه ها سئوال شد که چرا اين مصوبه اجرايي نشده است و به دليل اينکه اغلب مديران دولت يازدهم تازه وارد دستگاه ها شده بودند از چنين بخشنامه اي مطلع نبودند و مصوبه تعطيل مانده چند سال گذشته را اجرايي کردند.‏

پوري حسيني خاطرنشان کرد: نمايندگي سهام عدالت در شرکت هاي سرمايه پذير که بخشي از سهام آنها بابت سهام عدالت تخصيص داده شده است تا زمانيکه سهام عدالت آزاد نشده است و در اختيار مشمولين قرار نگرفته، توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مديريت مي شود و البته اين به معناي برگشت سهام به دولت نيست.رئيس سازمان با ذکر اين مطلب که کسانيکه در حال حاضر سهام عدالت را مديريت مي کنند مشخص نيست که اتصال آنها به مشمولين قوي تر از اتصال دستگاه هاي اجرايي به مشمولين باشد، افزود: مصوبه اي قبلا توليد شده و لغو نشده و بايد اين مصوبه را دولت جديد يا لغو و يا اجرا مي کرد که فعلا تصميم به اجراي آن گرفته است.‏