کد خبر: 3220
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۳

لغو ۲۵ درصد تصمیمات دولت در مجلس

لغو ۲۵ درصد تصمیمات دولت در مجلس

گروه تولید: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران در شاخص آزادی اقتصادی در بین ۱۷۰ کشور جهان، در جایگاه ۱۶۸ قرار دارد.‏

علی یزدانی با اعلام اینکه ایران در شاخص آزادی اقتصادی جایگاه ۱۶۸ جهان را دارد اظهارداشت: از حیث شاخص های توسعه ای، ایران در شاخصه آزادی اقتصادی از ۱۷۰ کشور جهان در جایگاه ۱۶۸ قرار دارد.‏
به گفته وی، به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی کشور رسالتی است که بر دوش ما و قوای کشور نهاده شده است.‏
یزدانی با بیان اینکه توسعه یافتگی یعنی همان صنعتی شدن، اما موانع اقتصادی و فرهنگی دارد گفت: ورود بیش از اندازه دولت به قوانین و مقررات اقتصادی مرتبط با توسعه صنعتی، بی ثباتی نرخ ارز، نبود خط مشی ثابت و شفاف در توسعه کشور، اخذ تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه اقتصادی و کنار گذاشتن استراتژی توسعه صنعتی و تصویب مصوبات متعدد و لغو بیش از ۲۵ درصد مصوبات دولت در کمیته تدوین قوانین در مجلس از موانع اقتصادی فراروی این بخش است.‏
این مقام مسئول در وزارت صنعت ادامه داد: لغو این مصوبات منجر به تعطیل شدن بیش از ۳۰ درصد واحدهای صنعتی استان ها از جمله گلستان به طور ۱۰۰ درصد شد و مابقی واحدها نیزحداکثر در یک ظرفیت و یا با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت مشغول کار هستند.‏
یزدانی گفت: در سال ۹۱ بالغ بر ۴۳۰ هزار میلیارد ریال چک بی محل در کشور صادر شد، به طوری که در سال ۸۱ از هر دسته چک تنها یک چک برگشت می شد و در سال ۹۱ از هر ۸ برگ صادره یک برگ برگشت زده می شد یعنی ۳ برابر بیشتر شده که نشانه نبود فضای کسب و کار مناسب در کشور است.‏