کد خبر: 11401
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۴

لزوم تغییر جهت نظام بانکداری به سمت کارمزد محوری

لزوم تغییر جهت نظام بانکداری به سمت کارمزد محوری

عضو سابق شورای پول و اعتبار با بررسی شروط تغییر نرخ سود بانکی اعلام کرد:

عضو سابق شورای پول و اعتبار حرکت نظام بانکی به سمت کارمزد محوری را از لازمه‌های تغییر نرخ سود بانکی عنوان و در این رابطه بر اهمیت رقابت پذیر کردن اقتصاد تاکید کرد.کورش پرویزیان- مدیرعامل بانک پارسیان -درباره سازوکارهای تغییر نرخ سود بانکی بالاخص احتمال تعیین سقف برای سود تسهیلات بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم اظهار کرد: شرایط متفاوت و گزینه های محتلفی بر نرخ سود اثرگذار است و تک پارامتره نیست که قرار باشد تنها با تورم منطبق شود.وی با توجه به اهمیت نرخ سود تسهیلات در تامین منابع بانکها تاکید کرد: اگر قرار باشد تغییر و یا کاهشی در سود بانکی ایجاد شود باید نظام بانکداری به سمت کارمزد محوری جهت پیدا کند.

پرویزیان با اشاره به دیگر پارامترهای لازم برای کاهش نرخ سود بانکی افزود: در این مورد ارز به عنوان متغیر پایه ای از جایگاه ویژه ای برخوردار است در عین حال شرایط سیاست هایی که دولت در مالیات و مالیه عمومی اعمال می کند همچنین سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی را نمی توان نادیده گرفت.وی اشاره ای هم به اهمیت اوضاع مشتریان در تعیین نرخ سود داشت و گفت: برای همه مشتریان نمی توان حتی در یک نوع قرارداد و بایک نرخ عمل کرد چراکه ریسک مشتریان حتی اگر وثایق آنها شبیه یکدیگر باشد با هم متفاوت است و از سویی دیگر خوشنامی و خوش حسابی مشتریان و یا برعکس آن مورد توجه خواهد بود. براین اساس مکانیزم‌های جبرانی که در بخش های مختلف اعمال می شود با یکدیگر متفاوت بوده و باید به گزینه‌های بیشتری برای تعیین نرخ سود توجه داشت.