کد خبر: 6570
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۳

کاهش ۲۶ درصدی ارزش تجارت چمدانی

کاهش ۲۶ درصدی ارزش تجارت چمدانی

 تجارت چمداني ايران به44 ميليون دلار رسيد.طي هفت ماهه سال 1393 حدود 33.201 هزار يورو (معادل 44.508 هزار دلار) و در هر روز به طور متوسط 206 هزار دلار كالا از طريق تجارت چمداني از گمركات مرزي به كشورهاي ‏cis‏ ارسال شده است كه اين رقم تنها در حدود 0.23 درصد ارزش كل صادرات كشور را تشكيل مي دهد.‏
اين در حالي است كه ميزان تجارت چمداني در هفت ماهه سال 1392 حدود 45.829 هزار يورو(معادل 60.750 هزار دلار) بوده است كه معادل 0.34 درصد از ارزش كل صادرات كشور را شامل شده است.‏
اين گزارش حاكي از آن است كه در مدت زمان مورد نظر با كاهش 26.74 درصدي ارزش تجارت چمداني نسبت به سال گذشته مواجه بوده ايم.‏
بر اين اساس، طي هفت ماهه سال 1393 گمرك آستارا با اختصاص 13.038 هزار دلار يا 29.29 درصد از ارزش تجارت چمداني رتبه اول، گمرك بيله سوار با اختصاص 6.025 هزار دلار يا 13.54 درصد از ارزش تجارت چمداني رتبه دوم، گمرك سرو با اختصاص 5.305 هزار دلار يا 11.92 درصد از ارزش تجارت چمداني رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.‏