کد خبر: 10038
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

قرارداد بزرگ برق ایران امضا شد

قرارداد بزرگ برق ایران امضا شد

ساخت 12 نيروگاه توسط بخش خصوصي کليد خورد‏

گروه امورزيربنايي: يک مقام مسئول با تشريح جزئيات دو مدل جديد قراردادي براي احداث نيروگاه توسط بخش خصوصي، گفت: مطابق با مدل جديد قراردادها، قرارداد ساخت 12 نيروگاه به ظرفيت 9 هزار مگاوات امضا شد.‏
كوروش ملكي زندي، مدير كل دفتر نظارت بر نيروگاه‌هاي خصوصي توانير در تشريح سياست هاي جديد نيروگاه سازي ايران، اشاره به استفاده از قراردادهاي ‏Bot‏  و ‏Boo‏  با سرمايه گذاران خصوصي براي احداث نيروگاه، تصريح کرد: قراردادهاي ‏BOT، ساخت و بهره برداري توسط بخش خصوصي در قالب يك دوره 20 ساله و سپس انتقال مالكيت به توانير را شامل مي شود و در قراردادهاي  ‏BOO، توانير قرارداد خريد تضميني برق به مدت 5 سال را با سرمايه گذار خصوصي امضا مي كند و پس از اين مدت شركت خصوصي به طور مستقيم برق را به بازار يا مصرف كننده خصوصي مي فروشد.‏
اين مقام مسئول با يادآوري اينکه در هر دو مدل ‏BOO‏ و ‏BOT، قراردادها به عنوان قرارداد تبديل انرژي (‏ECA‏) شناخته مي شود به اين معني كه نيروگاه خصوصي سوخت را از توانير تحويل مي گيرد، اظهار داشت: پس از تبديل، برق توليدي را به توانير تحويل و هزينه تبديل انرژي را دريافت مي كند.‏
وي تاکيد کرد: نيروگاه هاي خصوصي (‏BOO‏) پس از اتمام قرارداد 5 ساله خريد تضميني برق، برق توليدي را به طور مستقيم به بازار برق يا مصرف كنندگان خصوصي مي فروشند و نظارت هاي حاكميتي بر اين نيروگاهها مطابق قانون اعمال مي شود و طبق قرارداد، سرمايه گذار ملزم است از دستورات ديسپاچينگ و دستورالعمل هاي ثابت بهره برداري تبعيت كند.‏
ملكي زندي نرخ خريد برق از نيروگاههاي خصوصي را بر 2 مدل استوار دانست و افزود: هزينه هاي تبديل انرژي در نيروگاههاي ‏BOT‏ با استفاده از مدل مالي محاسبه و استخراج مي شود و در قراردادهاي ‏BOO‏ نيز نرخ خريد برق از متوسط فروش برق در بازار در بازه زماني يكسال قبل از انعقاد قرارداد، استخراج و مورد محاسبه قرار مي گيرد.‏
اين مقام مسئول در پايان ظرفيت نيروگاههاي خصوصي را 400 تا هزار مگاوات عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: از اجراي فازهاي توسعه اي و افزايش ظرفيت در برخي از اين نيروگاه ها هم از ظرفيت‌هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي استفاده خواهد شد.‏