کد خبر: 7119
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

قراردادهای کار سفید امضا نوعی برده‌داری است

قراردادهای کار سفید امضا نوعی برده‌داری است

 رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس گفت

جامعه کارگری کشور به دلیل عدم حمایت و بر هم خوردن بازار عرضه و تقاضای کار در شرایط بحرانی به سر می‌برد.‏
مهرزاد مویدی با اشاره به مسایل مطرح شده در رابطه با تغییر قانون کار اظهار کرد: قانون کار فعلی با تصویب و تایید مقام معظم رهبری اجرایی شده و اکنون هم اگر قرار است تغییری در آن بوجود آید باید با اجازه و دستور ایشان باشد.‏
مویدی تاکید کرد: قانون کار قانونی حمایتی است و هر گونه تغییر و اصلاح در آن باید با نظر جامعه کارگری صورت پذیرد.‏
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس افزود: اگر قرار بود اصلاحات انجام شده در قانون کار وضعیت تولید را بهتر کند، با توجه به اینکه در دولت قبل ۸۶ ماده از این قانون را تغییر دادند می بایست الآن در رابطه با تولید مشکلی نداشته باشیم.‏
وی تصریح کرد: نظر جامعه کارگری رعایت اصل سه جانبه نگری است و بر جمع بندی نظرات دولت و کارفرمایان و نمایندگان کارگران برای تغییر قانون کار اصرار دارد.‏
این فعال حوزه کارگری در ادامه، قراردادهای سفید امضاء و یک طرفه را موجب استثمار و نوعی برده داری مدرن دانست و ادامه داد: این موضوع یکی از دغدغه های جامعه کارگری کشور است.‏