کد خبر: 6516
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۳

“قاسم”۶ماهه ۲۳۱ریال سود کنار گذاشت

“قاسم”۶ماهه ۲۳۱ریال سود کنار گذاشت

شرکت قاسم ایران در دوره 6 ماهه با اختصاص 231ریال سود به ازای هر سهم معادل 25 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

شرکت قاسم ایران پیش بینی عملکرد سال مالی 93 را در مهر ماه 93 حسابرسی شده با سرمایه 360 میلیارد ریال مبلغ 911 ریال اعلام کرده است و طی دوره 6 ماهه با اختصاص 231 ریال سود به ازای هر سهم معادل 25 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت پیش بینی تقسیم سود سال 93 را معادل 10 درصد سودخالص اعلام کرده است.پیش بینی عملکرد سال مالی 93 نسبت عملکرد واقعی سال مالی قبل شامل افزایش 23 درصدی، افزایش 23 درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته،افزایش 15 درصدی سود عملیاتی و افزایش 10 درصدی سود پس از کسر مالیات است.پیش بینی هزینه های مالی برای سال مالی 93 مبلغ 253 میلیارد و 289 میلیون ریال (معادل 58 درصد پیش بینی سود خالص سال مالی 93) است که مبلغ 250 میلیارد ریال آن مربوط به سود تضمین شده تسهیلات است.

باوجود سپری شدن شش ماه از سال مالی 93 شرکت طی عملکرد شش ماهه تنها موفق به پوشش 25 درصدی سود خالص (سال قبل 41 درصد)و پوشش 33 درصدی سود عملیاتی پیش بینی شده (سال قبل 40 درصد) برای سال مالی 93 شده است و تا کنون این شرکت دلایل عدم پوشش مطلوب پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را اعلام نکرده است.لازم به ذکر است دلایل تغییر طبقه بندی برخی اقلام سال 92 از جمله سایر درآمدهای عملیاتی افشا نشده است.شایان ذکر است درآمد این سرفصل در صورت های مالی سال 92 در سایر درآمدهای عملیاتی افشاء گردیده این در حالی است که در اطلاعات واقعی 92 فوق و پیش بینی 93، از بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شده است.گفتنی است افزایش سرمایه شرکت در تاریخ 31 شهریور ماه 93 از مبلغ 220 میلیارد ریال به مبلغ 360 میلیارد ریال از محل سود انباشته به ثبت رسیده است.