کد خبر: 4649
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳

فوت بیش از ۱۱ هزار جوان در سال جاری

فوت بیش از ۱۱ هزار جوان در سال جاری


آمارهای لحظه‌ای سازمان ثبت احوال از وقایع چهارگانه حیاتی ولادت، وفات ، ازدواج و طلاق نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۵۶۸ هزار و ۸۵۹ مورد ولادت و ۱۴۰ هزار و ۸۶۰ مورد وفات در کشور رخ داده که در این میان بیش از ۱۱ هزار و ۲۶۸ جوان ۱۵ تا ۲۹ سال به دلایل مختلف جان خود را از دست داده اند.
به گزارش مهر، براساس آمارهای ثبت احوال از ابتدای سال جاری تا این لحظه  568 هزار و ۸۵۹ نفر در کشور متولد شده اند که از این تعداد  291هزار و ۲۵۵ نفر پسر و  277 هزار و ۶۰۴ نفر دختر بوده اند.
همچنین از اول سال ۹۳ تا کنون ۴۴۳ هزار و ۷۱۰ تولد در نقاط شهری و  125 هزار و ۱۴۹  ولادت نیز در نقاط روستایی انجام شده است.
تعداد متولدین امروز نیز تا این لحظه ۲ هزار و ۱۱ نفر بووده است.
آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که تعداد فوت شدگان از ابتدای سال جاری تا این لحظه ۱۴۰ هزار و ۸۶۰ نفر بوده که ۷۴ هزار و  655 نفر مرد و ۶۶ هزار و ۲۰۵ نفر نیز زن بوده اند.
از میان فوت شدگان ۹۰ هزار و ۱۵۰ نفر در مناطق شهری و۵۰ هزار و ۷۱۰  نفردر نقاط روستایی دار فانی را وداع گفته اند.
همچنین تعداد فوت شدگان ۰ تا ۱۴ ساله از ابتدای سال  93 تا امروز ۸ هزار ۳۱۰ نفر و فوت شدگان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۱۱ هزار و ۲۶۸ نفر و فوت شدگان ۳۰ تا ۶۴ ساله ،۳۷ هزار و ۸۹۱ نفر و فوت شدگان ۶۵ ساله و بیشتر نیز ۸۳ هزار و ۳۹۱ نفر بوده است.
تعداد فوت شدگان امروز تا این لحظه ۴۹۸ نفر بوده است.
افزایش طبیعی جمعیت در سال ۱۳۹۳ تا این لحظه  427 هزار و ۹۹۹ نفر و افزایش طبیعی جمعیت امروز نیز یک هزار و ۵۱۳ نفر بوده است.
همچنین براساس آمارهای پایگاه اطلاعات سازمان ثبت احوال ، از ابندای امسال تا پایان اردیبهشت ماه ۱۱۳ هزار و ۲۰۶ واقعه ازدواج در کشور رخ داده که از این میان ۹۲ هزار و ۹۱۳  واقعه در نقاط شهری و ۲۰ هزا رو ۲۹۳ فقره ازدواج نیز در مناطق روستایی رخ داده است.
تعداد طلاقهایی که در استانهای مختلف طی این مدت به ثبت رسیده ۲۱ هزار و ۵۴۸ مورد بوده که از این تعداد ۱۹ هزار و ۶۲۹ فقره در مناطق شهری و یک هزار و ۹۵۵ فقره طلاق نیز در مناطق روستایی رخ داده است.