کد خبر: 97670
تاریخ انتشار: ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
گروه : یادداشت

فهرست پرحاشیه نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی

فهرست پرحاشیه نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی نمایندگان دولت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأخیر معرفی شدند و گذشته از کامل نبودن فهرستی که باید ۲۰ نفر باشد، ترکیب نمایندگان دولت به واسطه حضور برخی افراد قابل تأمل است.‏ اینکه چرا با وجود تعداد زیاد افرادی که می‌توانند نمایندگانی اثرگذار برای دولت در عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی باشند، برخی بازنشستگان و همچنین مدیرانی با مشغله فراوان معرفی شدند، یکی از سؤال برانگیزترین حواشی این انتخاب است.‏ در حالی که در هر دوره شاهد هستیم قریب به اکثریت نمایندگان دولت به دلیل مشغله‌های فراوان حضور کمرنگی در جلسات هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران دارند، اصرار مجدد بر معرفی مدیران پرمشغله، تعجب برانگیز است.‏ در خصوص مدیران بازنشسته، البته نیاز به توضیح واضحات نیست و فقط شاید بد نباید شد وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل این نافرمانی را توضیح دهد. ‏ اگرچه شاید معرفی مدیران بازنشسته به عنوان اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی منافاتی با قانون نداشته باشد، اما بی‌اعتنایی به قانون از سوی مدیران ارشد دولت پیام خوبی برای جامعه ندارد.‏ دست آخر معرفی نائب رئیس اتاق اصناف ایران که مسؤلیت راست اتاق اصناف کرمانشاه را نیز برعهده دارد، به عنوان یکی از نمایندگان دولت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است.‏ اینکه برخی کارشناسان این انتخاب را عامل اتفاق نظر و نزدیکی دو اتاق می دانند، بیش از آنکه نظری کارشناسی باشد، نشان دهنده عدم آشنایی ایشان با ساختار تشکلی در کشور است، چراکه پیش از ایشان به این باور برسند که می‌توان اتاق‌ها را به گونه‌ای به هم نزدیک کرد و در چند سال پیش از این دبیرخانه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون تشکیل شده و همچنان فعال است.‏ اما سؤال اصلی اینجا است که یک فعال صنفی چگونه می‌تواند نماینده دولت باشد و محور وحدت بخش خصوصی قرار گیرد.‏ اما موضوع قابل تأمل‌تر دیگر اینکه نماینده دولت که با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت به عضویت هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران منصوب شده، پیش از این در چند مرحله با رءی فعالان صنفی انتخاب شده‌است و از این پس ایشان با دنیایی از مشغله، به رأی فعالان صنفی احترام خواهد گذاشت و امورصنفی را در اولویت کاری خود قرارمی‌دهد یا محور اولویت‌هایش حکم انتصابی است که از سوی دولت صادر شده‌است.‏ نائب رئیس اتاق اصناف ایران، پیش از انتخاب به این سمت، رئیس اتحادیه‌ای صنفی است و به واسطه این جایگاه به ریاست اتاق اصناف شهرستان کرمانشاه برگزیده شده و پس از آن به عنوان نماینده استان کرمانشاه عضو اجلاسیه اتاق اصناف ایران شده‌است و در نهایت با رأی اعضای این اجلاس به عضویت و نائب رئیسی هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در آمده‌است.‏ حال باید دید که چه فلفسه و منطقی پشت این انتخاب قرار داشت است که وزیر صنعت از معرفی برخی مدیران وزارت تحت امر خود که حضورشان برای رفع مشکلات اقتصاد کشور اثرگذار است چشم پوشی کرده و فردی که در استان کرمانشاه دارای فعالیت صنفی است و چندین مسؤلیت پرمشغله در بدنه تشکلی اصناف دارد را به عنوان نماینده خود معرفی کرده‌است.‏ در نهایت اینکه علامت سؤال‌های متعددی پیش روی فهرست نمایندگان وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی تهران قرار دارد و بی‌شک گذشت زمان نتیجه مثبت یا منفی این انتخاب را مشخص خواهد کرد.