کد خبر: 10806
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

فقط ۰۰۵/۰ فاضلاب کشور تصفیه و بازچرخانی می شود

فقط ۰۰۵/۰ فاضلاب کشور تصفیه و بازچرخانی می شود

به رغم وجود حجم 30 ميليارد مترمکعبي ‏قائم

مقام وزير نيرو بر استفاده بهينه از منابع آب و فاضلاب پس از تصفيه تأکيد کرد و گفت: هم اکنون تنها 1.5 ميليون مترمکعب از مجموعه فاضلاب، پسآب و زهآب هاي کشاورزي که با حجم 30 ميليارد مترمکعب است‎.‎
‎ ‎ستار محمودي در خصوص بازچرخاني و تصفيه آب فاضلاب با توجه به کمبود منابع آب درتابستان 94، اظهار کرد: حجم فاضلاب کشور هم اکنون حدود 30 ميليارد مترمکعب است و شامل زه آب و پسآب نيز است‎.‎
‎ ‎وي افزود: در مجموع 1.5 ميليارد متر مکعب به صورت علمي و عملياتي از مجموعه فاضلاب و پساب مورد تصفيه واقع مي شود در چرخه مصرف دوباره قرار مي گيرد‎.‎
‎ ‎به گزارش پانا، قائم مقام وزير نيرو با يادآوري اينکه تصفيه فاضلاب در برنامه پنجم توسعه بوده و در برنامه پنجساله ششم توسعه نيز وجود آن ضروري است تا تصفيه فاضلاب ها را توسعه دهيم و اين به عنوان يک منبع جديد براي مصارف غير شرب است‎.‎
‎ ‎محمودي تصريح کرد: توسعه تصفيه فاضلاب نيازمند زمان و تأمين اعتبار کافي است و لازم است بر الزام و اجبار اين مهم از منظر حفظ بهداشت و سلامت در آب هاي سطحي و زير زميني مقوله اي مهم و اساسي است‎.‎
‎ ‎قائم مقام وزير نيرو در تعادل بخشي آب هاي زير زميني و جلوگيري از نشست دشت ها، عنوان کرد: در ارتباط با طبيعت بايد سعي بر اين باشد تا تمام جوانب مورد توجه قرار گيرد و برخي از آبها را نبايد مهار کرد، بلکه بايد اجازه داد که طبيعت سهم خود را بردارد و منابع طبيعي نيز نياز خود را تأمين کند تا به چرخه طبيعي خود ادامه دهد‎.‎
‎ ‎وي ادامه داد: حتي فاضلاب هاي شهري به صورت طبيعي دشت هاي مناطق را تا حدودي تغذيه مي کند و وزارت نيرو هم به جمع آوري تمام فاضلاب ها مبادرت نمي کند که البته بخشي از فاضلاب ها به طور کلي قابليت نفوذ ندارد‎.‎
‎ ‎قائم مقام وزير نيرو خاطر نشان کرد: از آنجائيکه جمع آوري و تصفيه فاضلاب و پساب ها هزينه بردار است لازم است در بخشي مفيد به مصرف برسد و به نحوي براي احياي محيط زيست و يا براي آبياري پوشش گياهي و نباتات مورد بهره برداري قرار گيرد‎.‎
‎ ‎محمودي تأکيد کرد: به جز مصارف شرب مناسب است که بيشترين استفاده را از بازچرخاني و تصفيه آب فاضلاب و پس آب در برنامه ريزي هاي منابع و مصارف داشته باشيم و نسبت به حجم فاضلاب و پس آب ها کار بسياري داريم تا به نقطه مطلوب بهره برداري برسيم‎.‎