کد خبر: 6039
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

فقط نیمی از ساکنان روستاها کشاورزی می کنند

فقط نیمی از ساکنان روستاها کشاورزی می کنند

معاون آموزش و ترويج سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت جهاد کشاورزي گفت: هم اکنون فقط 50 درصد از ساکنان روستاها به کشاورزي مي پردازند و بقيه در بخش خدمات و صنعت مشغول هستند.

‏مصطفي آقايي، در مراسم ادغام مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي تعداد بهره برداران بخش کشاورزي را چهار ميليون و 300 هزار نفر ذکر کرد.‏
وي اظهار کرد: 70 درصد شاغلان بخش کشاورزي 40 سال به بالا سن دارند که متوسط سن کشاورزان 52 سال است.‏
وي گفت: 20 درصد از کشاورزان نيز سواد حدود راهنمايي و 72 درصد سواد زير ابتدايي دارند و تنها تعداد محدودي از اين قشر باسواد هستند.‏
وي افزود: بالا بودن سن کشاورزان به يک مشکل تبديل شده است زيرا که نوجوانان و جوانان گرايشي براي کار در عرصه کشاورزي ندارند.‏
وي با بيان اينکه بهره برداران بخش کشاورزي رو به کاهش است گفت: بايد در اين زمينه تمهيدات جدي انديشيده شود.‏
وي بر ترويج و آموزش بهره برداران بخش کشاورزي نيز تاکيد کرد و گفت: با وجود اينکه مراکز تحقيقات کشاورزي دانش و تجربه خوبي دارند اما در انتقال ضعيف هستند.‏
وي بر کاربردي کردن آموزش در مزرعه تاکيد کرد و افزود: بايد دانش بخش کشاورزي به خوبي به بهره برداران انتقال داده شود.‏
معاون آموزش و ترويج سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت جهاد کشاورزي در بخش ديگري از سخنانش گفت: هم اکنون اين معاونت کشاورزان را براي آموزش از نظر سواد دسته بندي مي کند تا آموزش و ترويج با توجه به سطح سواد به آنان ارائه شود.‏
آقايي افزود: استفاده از صدا و سيما و شبکه کشاورزي براي آموزش بخش زيادي از کشاورزاني که سواد ندارند استفاده مي شود که نقش بسزايي در انتقال دانش به آنان دارد.‏
وي گفت: برنامه هاي آموزشي بايد طوري طراحي شوند که حتي جوانان را تشويق به کار در مزرعه کند.‏
وي بر آموزش کارکنان نيز تاکيد کرد و افزود: برگزاري کلاس هاي ضمن خدمت در زمينه هاي مختلف براي کارکنان اثر بخش خواهد شد زيرا که بايد نيروها دانش و اطلاعات خود را به روز کنند.‏
وي در ادامه گفت: هم اکنون امنيت غذايي در کشور پايين است و تنها 60 درصد غذاي مورد نياز شهروندان در داخل کشور تامين و 40 درصد ديگر نيز از ساير کشورها وارد مي شود.‏
رييس سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي نيز در اين آيين بر آموزش و ترويج بهره برداران بخش کشاورزي تاکيد کرد و گفت: بايد براي افزايش بهره وري اين مهم جدي گرفته شود.‏
‏'عبدالله يوسفي' افزود: نبود دانش کافي در بخش کشاورزي باعث شده بهره وري در بخش کشاورزي پايين بيايد و حتي به سرمايه ملي خسارت نير وارد شود.‏
وي گفت: نبود دانش باعث مي شود که برخي از بهره برداران با روش غير اصولي به منابع آب و خاک اسيب وارد کنند و حل اين موضوع نيازمند توجه مسوولان است.‏
وي افزود: زماني که به منابع آسيب وارد شود توجيه اقتصادي کشاورزي نيز پايين خواهد آمد.‏
وي گفت: با توجه به شرايط و اقليم اين استان که در سال هاي اخير با کمبود بارش باران مواجه بوده بايد آموزش هاي لازم به بهره برداران بخش کشاورزي داده شود.‏
وي افزود: تغييرات اقليم و کمبود بارش باران موجب مشکلاتي در اين بخش شده است که به همين علت هم اکنون نياز به آموزش کشاورزان بيشتر احساس مي شود.‏
وي به معرفي و آموزش کشاورزان بر استفاده از ارقام مقاوم با خشکي تاکيد کرد و گفت: آموزش بهره برداران بايد يکي از اولويت ها قرار گيرد تا اطلاعات و دانش آموزش و تحقيقات به کشاورزان انتقال داده شود.‏
وي با بيان اينکه هم اکنون سواد علمي در کشور در حدود دو درصد است، اظهار کرد: بايد به آموزش بيشتر توجه شود و همچنين دانش آموختگان بخش کشاورزي نيز وارد عرصه کار شوند.‏
وي افزود: طرح هاي تحقيقاتي کشور در حوزه کشاورزي بايد به آساني در دسترس کشاورزان قرار گيرد.‏