کد خبر: 6153
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

فعالیت ۱۹۰ نماینده کارگر در سراسر کشور‏

فعالیت ۱۹۰ نماینده کارگر در سراسر کشور‏

ایلنا: مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:

در نیمه نخست سال جاری ۲۳۶ شورای اسلامی کار، ۲۱۱ انجمن صنفی کارگری، ۱۹۰ نماینده کارگر و ۹۲۱ انجمن صنفی کارفرمایی توسط بازرسان این اداره کل در سراسر کشور ثبت شده است.‏
دلاور نظری با اعلام این مطلب گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد ۱۵۵۸ نهاد صنفی کارگری و کارفرمایی در شش ماهه نخست سال ۹۳، تعداد تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی موجود در کشور را به عدد ۹۵۷۶ تشکل افزایش داده است.‏
به گفته این مقام مسئول در وزارت تعاونع کار و رفاه اجتماعی براساس آمارهای موجود هم اکنون ۱۳۴۲ شورای اسلامی کار، ۴۴۲۳ نماینده کارگر و ۷۶۳ انجمن صنفی کارگری در کارگاه‌های مشمول قانون کار فعالیت هستند.‏
وی همچنین در تشریح پراکندگی استانی نهادهای صنفی کارگری و کافرمایی گفت: مجمع نمایندگان کارگری هم اکنون در ۳۰ استان کشور فعالیت استانی دارد و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور نیز به غیر از استان کهگیلویه و بویر احمد در ۲۸ استان دیگر دارای تشکیلات استانی است و در سه استان دیگر نیز به دلیل اتمام اعتبارنامه منتظر تجدید انتخابات است
ایلنا: مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در نیمه نخست سال جاری ۲۳۶ شورای اسلامی کار، ۲۱۱ انجمن صنفی کارگری، ۱۹۰ نماینده کارگر و ۹۲۱ انجمن صنفی کارفرمایی توسط بازرسان این اداره کل در سراسر کشور ثبت شده است.‏
دلاور نظری با اعلام این مطلب گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد ۱۵۵۸ نهاد صنفی کارگری و کارفرمایی در شش ماهه نخست سال ۹۳، تعداد تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی موجود در کشور را به عدد ۹۵۷۶ تشکل افزایش داده است.‏
به گفته این مقام مسئول در وزارت تعاونع کار و رفاه اجتماعی براساس آمارهای موجود هم اکنون ۱۳۴۲ شورای اسلامی کار، ۴۴۲۳ نماینده کارگر و ۷۶۳ انجمن صنفی کارگری در کارگاه‌های مشمول قانون کار فعالیت هستند.‏
وی همچنین در تشریح پراکندگی استانی نهادهای صنفی کارگری و کافرمایی گفت: مجمع نمایندگان کارگری هم اکنون در ۳۰ استان کشور فعالیت استانی دارد و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور نیز به غیر از استان کهگیلویه و بویر احمد در ۲۸ استان دیگر دارای تشکیلات استانی است و در سه استان دیگر نیز به دلیل اتمام اعتبارنامه منتظر تجدید انتخابات است