کد خبر: 6703
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۳

فروش ۶۳ میلیارد تومان سفته و برات در تهران

فروش ۶۳ میلیارد تومان سفته و برات در تهران

در شش ماه ابتدايي امسال بالغ بر 63 ميليارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروحته شد.

آمار فروش سفته و برات در نيمه اول سال جاري 41 درصد نسبت به اين بازه زماني در سال 1392 افزايش يافته است به طوري که در سال گذشته ميزان فروش اين دو سند بانکي در حدود 44 ميليارد و 500 ميليون تومان بود.همچنين بررسي ميزان معامله سفته و برات از فروردين تا پايان شهريورماه امسال نشان مي‌دهد که شهريورماه با حدود 14 ميليارد و 700 ميليون تومان رکورددار فروش اين اسناد است.در اين شش ماه بيشترين کاهش معامله سفته و برات در فروردين ماه رقم خورده که با توجه به تعطيلات نوروز تا حدودي طبيعي به نظر مي رسد. اين در حالي است که ميزان فروش با کاهش 63 درصدي نسبت به ماه قبل به حدود 3.5 ميليارد تومان در ماه ابتدايي سال 1393 رسيده است.‏

اما در ارديبهشت ماه با جهش 194 درصدي معامله سفته و برات از حدود 3.5 ميليارد به 10 ميليارد تومان افزايش مي‌يابد که اين روند روبه رشد با شيب کمتري در خرداد و تيرماه نيز ادامه داشته و به 13 ميليارد تومان رسيده است.دومين افت فروش اين اسناد نيز در مرداد با ريزش 21 درصدي رخ داده و سه ميلياردي نسبت به ماه قبل کمتر شده است؛ اما در شهريورماه بار ديگر با رشد حدود 40 درصدي به حدود 15 ميليارد تومان رسيد.همچنين مروري بر آمار بانک مرکزي از تغييرات فروش سفته و برات از حدود يک دهه گذشته در تهران نشان مي‌دهد که کمترين آمار به سال 1383 با حدود 32 ميليارد تومان و بيشترين ميزان به سال 1390 با 81 ميليارد تومان و سال 1392 با حدود 95 ميليارد تومان اختصاص دارد.‏