کد خبر: 6702
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۳

عملکرد سیف به روایت آمارهای اقتصادی

عملکرد سیف به روایت آمارهای اقتصادی

هرچند التهاب اقتصاد کشور کمي تسکين يافته اما مسلما مداواي بيشتر آن به زمان بيشتري نياز دارد و برخي کارشناسان معتقدند که کارنامه عملکرد سيف در يک سال گذشته قابل قبول بوده است.

در زير به طور اختصار آمارهاي اقتصادي زمان فعاليت بيش از يک سال سيف رئيس کل بانک مرکزي چنين است :‏

‏-کاهش نرخ متوسط ارز در يکسال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود 7.5 درصد.‏

‏-کاهش 60 درصدي نوسانات قيمت ارز.‏

‏-نرخ متوسط تورم شهريور ماه 21.1 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 14.4 درصد است و در طول سال 92 نرخ متوسط تورم 35.4 درصد.‏

‏- رشد اقتصادي 4.6 درصد.‏

‏- براساس محاسبات مقدماتي و اوليه، توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت هاي ثابت سال 1383 در سه ماهه اول سال 1393 به حدود 480 هزار و 491 ميليارد ريال رسيده است که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل (فصل نخست سال 92 به ميزان 459 هزار و 252 ميليارد ريال) 4.6 درصد رشد نشان مي دهد. رشد مثبت ارزش افزوده تمامي گروه هاي اقتصادي (شامل کشاورزي، نفت، صنعت و معدن و خدمات) در فصل اول سال 93 نسبت به فصل اول سال 92.‏

‏- انظباط پولي،سرمايه در گردش واحدهاي توليدي،افزايش توان تسهيلات دهي بانک ها.‏

‏- افزايش حجم تسهيلات پرداختي بانک ها در 5 ماهه ساله 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان (40.5 درصد) وافزايش سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي نيز از 47.1 به 59.3 درصد.‏

‏- تسريع در پرداخت تسهيلات ازدواج و مسکن مهر.‏