کد خبر: 7557
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

عزم جدی برای خروج تعاون از رکود و مظلومیت ‏

عزم جدی برای خروج تعاون از رکود و مظلومیت ‏

گروه توسعه: مدیر عامل اتحادیه تعاونی های اعتبار

برعزم جدی برای خروج تعاون از رکود و مظلومیت تاکید کرد.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون مرکز، سید عنایت اله صانعی کاشانی، تاکید کرد: بخش تعاون به علت مردمی بودن اعضا آن، در اقشار عمومی جامعه، اعتبار و نفوذ فراوانی دارد و نقش توسعه تعاونی ها در تقویت اقشار پایین دست جامعه و حمایت از اقشار کم درآمد مشهود است .‏
وی افزود: اگر منابع تعاون به خوبی مدیریت شود، از اقشار مردم بیشتر حمایت می شود .‏
کاشانی تاکید کرد: تعاون در اجرای اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می کند و وقتی تولید داخلی تقویت شود، وابستگی به کالاهای خارجی کمتر شده وارز آوری نیز بهتر می شود واین زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی است . ‏
این مدیر عامل اتحادیه در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش در بخش تعاون گفت: بخش های غیر تعاونی به خاطر پراکندگی و گستردگی ، می توانند از پرداخت مالیات فرار کنند ولی تعاونی ها با وجود سود و درآمد اندک، خدمت ارایه کرده ومالیات پرداخت می کنند و به همین دلیل به آنها فشار وارد می شود.‏
گروه توسعه: مدیر عامل اتحادیه تعاونی های اعتبار برعزم جدی برای خروج تعاون از رکود و مظلومیت تاکید کرد.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون مرکز، سید عنایت اله صانعی کاشانی، تاکید کرد: بخش تعاون به علت مردمی بودن اعضا آن، در اقشار عمومی جامعه، اعتبار و نفوذ فراوانی دارد و نقش توسعه تعاونی ها در تقویت اقشار پایین دست جامعه و حمایت از اقشار کم درآمد مشهود است .‏
وی افزود: اگر منابع تعاون به خوبی مدیریت شود، از اقشار مردم بیشتر حمایت می شود .‏
کاشانی تاکید کرد: تعاون در اجرای اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می کند و وقتی تولید داخلی تقویت شود، وابستگی به کالاهای خارجی کمتر شده وارز آوری نیز بهتر می شود واین زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی است . ‏
این مدیر عامل اتحادیه در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش در بخش تعاون گفت: بخش های غیر تعاونی به خاطر پراکندگی و گستردگی ، می توانند از پرداخت مالیات فرار کنند ولی تعاونی ها با وجود سود و درآمد اندک، خدمت ارایه کرده ومالیات پرداخت می کنند و به همین دلیل به آنها فشار وارد می شود.‏