کد خبر: 7402
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۳

طی ۶ ماه رخ داد؛ کسب ۴۶۱ میلیارد ریالی سود انباشته داروسازی اسوه

طی ۶ ماه رخ داد؛  کسب ۴۶۱ میلیارد ریالی سود انباشته داروسازی اسوه

شرکت داروسازی اسوه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۳ معادل ۴۶۱ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.

شرکت داروسازی اسوه صورتهای مالی ۶ ماهه نخست امسال را بصورت حسابرسی شده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در دوره یاد شده معادل ۸۱۶ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۴۴۷ میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و پس از افزوده شدن سایر درآمدهای عملیاتی معادل ۳۶۴ میلیارد و ۹۵۵ میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد .