کد خبر: 11972
تاریخ انتشار: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

طلب وزارت نفت از ایرلاین ها تعزیراتی شد

طلب وزارت نفت از ایرلاین ها تعزیراتی شد

گروه امورزیربنایی: یک مقام شرکت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به بدهی شرکتهای هواپیمایی کشور به این شرکت، گفت: شرکت ملی پخش به صورت مستمر پیگیر وصول مطالبات خود از طریق سازمان تعزیرات حکومتی، دیوان محاسبات کشور و دیگر نهادهای مربوطه است.

اختر اسماعیلیان مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درباره بدهی شرکتهای هواپیمایی کشور به این شرکت، افزود: شرکتهای هواپیمایی برای جابجایی مسافران خود نیازمند سوخت هستند و شرکت ملی پخش با وجود وصول نکردن مطالبات خود از ایرلاین ها، تاکنون این مهم را بدون کوچکترین وقفه و به بهترین نحو انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت ملی پخش موظف است که همه وجوه و درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های نفتی را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند، اظهار داشت: این شرکت به صورت مستمر وصول مطالبات خزانه داری کل را که بودجه عمومی دولت است و به مصارف ضروری کشور می رسد، پیگیری می کند.

وی تصریح کرد: به همین منظور نشستهایی نیز با مدیران ارشد شرکتهای هواپیمایی با حضور نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان تعزیرات حکومتی و شورای امنیت ملی کشور برگزار شده است.

به گفته اسماعیلیان، نتیجه برگزاری این نشست ها به ایفای تعهدات شرکتهای هواپیمایی برای واریز بدهی سوخت سنواتی و جاری آنها انجامیده است.

وی تصریح کرد: مقرر شده که شرکتهای هواپیمایی نسبت به خرید نقدی مصرف سوخت جاری خود اقدام کنند.

مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: به دنبال قرار یادشده، همه شرکتهای هواپیمایی (به جز چهار شرکت بزرگ هواپیمایی) به تعهدات خود درباره واریز بدهی سنواتی و جاری و خرید نقدی سوخت عمل کرده اند.

مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ماهان، آسمان و ایران ایرتور به عنوان چهار شرکتی که هنوز به تعهدات مالی خود در قبال پرداخت بدهی سنواتی و جاری عمل نکرده اند، نام برد.

اسماعیلیان با تاکید بر اینکه ٨۵ درصد مانده بدهی شرکتهای هواپیمایی کشور مربوط به این چهار شرکت است، گفت: به همین منظور شرکت ملی پخش به صورت مستمر پیگیر وصول مطالبات خود از طریق سازمان تعزیرات حکومتی، دیوان محاسبات کشور و دیگر نهادهای مربوط است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیش از این اعلام کرده بود که میزان بدهی ایرلاین ها از ٧۵۵ میلیارد تومان فراتر رفته است.