کد خبر: 11898
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت قطعات خودرو

ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت قطعات خودرو

این روزها خبر افزایش قیمت قطعات خودرو یکی از بحث های داغ در محافل مختلف بوده و هرکس به نحوی در مورد آن اظهار نظر می کند. از یک سو قطعه سازان ادعای افزایش هزینه های تولید را دارند و خواسته آنها بازنگری در نرخ ها است.

و سوی دیگر مردمی هستند که هنوز در شوک افزایش قیمت های سال گذشته قرار دارند و به هیچ عنوان توان تحمل رشد مجدد قیمت ها را ندارد، اما در این بین اغلب نمایندگان معتقدند که نرخ ها باید روندکاهشی داشته باشند و ضرورتی برای افزایش قیمت ها وجود ندارد.

به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: افزایش نرخ قطعات، به تغییر قیمت خودرو و فشار مضاعف به مردم منتهی خواهد شد، لذا تغییر قیمت، نیازمند سنجیدن تمام جوانب است.ابوالقاسم جراره در واکنش به صحبت های دبیر انجمن قطعه سازان خودرو مبنی بر ارسال درخواست افزایش 15 درصدی قیمت قطعات به خودروسازان، گفت: هر افزایش قیمتی نیازمند دلیل است و نمی توان بدون دلیل، نرخ قطعات خودرو را تغییر داد.به گفته وی، مسائلی مانند افزایش دستمزد و موارد مشابه بر هزینه های تولید سرشکن می شود، لذا قطعه سازان نیابد انتظار افزایش قیمت قطعات، همگام با تغییرنرخ حقوق یا دیگر موارد را داشته باشند.

یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن هم با بیان اینکه واگذاری خودروسازی ها به بخش خصوصی بهره وری را افزایش می دهد، گفت: با توجه به کاهش قیمت ارز، قیمت قطعات نیز باید کاهش یابد، چراکه بهانه قطعه سازان برای گران کردن قطعات، رشد نرخ دلار بود.سیدهادی حسینی در خصوص الزام حضور غول های خودروسازی درکشور، گفت: ما باید برای صنعت خودرو به دنبال شرکای تجاری خوب باشیم و خودروسازی که به دنبال بهانه برای قهر کردن است نمیتواند کمک چندانی به صنعت خودروی کشور داشته باشد.وی ادامه داد: همچنین شریک تجاری باید از لحاظ فنی در سطحی باشد که با انتقال تکنولوژی به ایران، باعث رشد صنعت شود.حسینی در رابطه با حضور خودروسازان چینی در کشور نیز عنوان کرد: اکنون چین برای بسیاری از کشورها کالا تولید می کند، پس اگر کالای باکیفیت آن به کشور وارد شود ایرادی نخواهد داشت.وی در خصوص مدیریت دولتی خودروسازان نیز گفت: بنده معتقدم که با واگذاری خودروسازی به بخش خصوص، بهره وری افزایش خواهد یافت.