کد خبر: 10633
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۳

صنایع دانش‌بنیان رشد کنند

صنایع دانش‌بنیان رشد کنند

سياستگذاري جديد وزارت صنعت براي توليد

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: صنايع دانش بنيان جدا و منفعل از ساير فعاليت‌هاي صنعتي نيست و تمام صنايع بايد رويکرد دانش بنيان داشته باشند‎.‎
محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به دستاوردهاي دانش و فناوري با تاکيد بر اينکه تحقيق و توسعه بخش لاينفک صنعت است، گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه بايد ارتباطي طبيعي باشد و اگر صنعت ما همکاري خود را با مراکز دانشگاهي توسعه دهد، پيشرفت مي‌کند‎ .‎
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در هيئت مديره واحدها ضرورت حضور يک عنصر علمي و دانشگاهي که ارتباط و پل قوي بين صنعت و دانشگاه بوجود آورد، احساس مي شود‎.‎
وي با اشاره به فاصله صنايع کشور با صنايع پيشرفته دنيا تصريح کرد: هر چند سابقه صنعت نساجي و فرش‌بافي، شيشه‌گري و سفالگري ما به چهار هزار سال پيش بر مي‌گردد. اما اين صنايع  بايد به روز و  دانش بنيان شود. و  صنعتي مثل خودرو بايد منطبق با آخرين پيشرفت‌هاي کنترل نوين گردد‎.‎
نعمت‌زاده با تاکيد بر ضرورت ايجاد اينگونه نمايشگاه‌ها در استانها گفت: پنجمين جشنواره و نمايشگاه ملي "علم تا عمل" با هدف به تصوير کشيدن توان فناوري استان‌هاي مختلف در اقتصاد دانش بنيان برگزار شده است‎.‎