کد خبر: 11790
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۴
گروه : ارتباطات

صعود ۸ پله ای جایگاه فناوری اطلاعات ایران در جهان

صعود ۸ پله ای جایگاه فناوری اطلاعات ایران در جهان

رتبه ایران در گزارش جهانی فناوری اطلاعات با 8 پله صعود از 104 به 96 ارتقا یافت.

بر اساس گزراش خبرآنلاین به نقل از گزارش جهانی فناوری اطلاعات، رتبه ایران در سال 2014 میلادی از نظر قیمت مناسب فناوری اطلاعات 118 بود که در سال 2015 به رتبه 46 بهبود یافت. کشورمان در شاخص مهیا بودن زیرساخت ها در سال 2014 در جایگاه 103 قرار داشت اما در سال گذشته میلادی به رتبه 97 دست پیدا کرده است.  

رتبه ایران در سال 2014 از نظر کاربرد این فناوری ها111 محاسبه شده بود که در سال 2015 با 11 پله بهبود به100 رسیده است. رتبه کشورمان از نظر استفاده دولت از فناوری های اطلاعات طی سال های 2015 تا 2015 میلادی از 91 به 109 افت پیدا کرده است. رتبه استفاده کسب و کارها از فناوری اطلاعات نیز تغییری نکرده و در سال 2015 همچنان 129 است.

رتبه کشورمان در شاخص تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات طی سال های 2014 تا 2015 4 پله بهبود پیدا کرده و به110 رسیده است. رتبه ایران از نظر تأثیرات اجتماعی فناوری اطلاعات اما افت پیدا کرده و از105 در سال 2014 به 115 در سال 2015 رسیده است.

گفتنی است، گزارش جهانی فناوری اطلاعات (Global Information Technology Report) از سال 2001 میلادی هرساله توسط مجمع جهانی اقتصاد و با همکاری دانشگاه INSEAD تهیه و منتشر می شود. در این گزارش با استفاده از شاخص آمادگی شبکه ای (Network Readiness Index) وضعیت فناوری اطلاعات کشورهای جهان با یکدیگر مقایسه می شود.

جمهوری اسلامی ایران از 5 سال گذشته با محوریت اتاق بازرگانی ایران به عنوان همکار مجمع جهانی اقتصاد در گزارش مذکور حضور می یابد و مورد ارزیابی قرار می گیرد.