کد خبر: 10646
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۳

صدور مجوز امضای توافقنامه همکاری با عراق

صدور مجوز امضای توافقنامه همکاری با عراق

بر اساس تصميم هيات وزيران و با ابلاغ معاون اول رييس جمهوري وزارت جهادکشاورزي مجاز است

نسبت به انجام مذاکره، و امضاي موقتِ موافقتنامه هاي همکاري در زمينه هاي حفظ نباتات و قرنطينه گياهي و بهداشت دام و دامپزشکي بين دولتهاي ايران و عراق اقدام کند.‏
در مصوبه هيات وزيران آمده است؛وزارت جهاد کشاورزي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور امور توافقهاي بين المللي و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه هاي زير بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق در چارچوب متون نمونه ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري کند که شامل دو بند موافقتنامه همکاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي، موافقتنامه همکاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشکي مي باشد.‏