کد خبر: 6574
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۳

صادرات تخم مرغ به عراق ۷۰درصد کاهش یافت ‏

صادرات تخم مرغ به عراق ۷۰درصد کاهش یافت ‏

هم اکنون افغانستان و ترکمنستان دو بازار اصلي براي مازاد توليد تخم مرغ ايران

محسوب مي‌شوند که سود چنداني را نيز براي صادرکننده به همراه ندارند.  ‏
دبير کانون سراسري انجمن صنفي مرغ تخم گذار از کاهش 70 درصدي صادرات تخم مرغ به عراق خبر داد. ‏
فرزاد طلاکش، دبير کانون سراسري انجمن صنفي مرغداران مرغ تخم گذار در خصوص وضعيت تخم مرغ در بازار، اظهار داشت: در حال حاضر قيمت تخم مرغ در بازار 3100 تومان در هر کيلو است و توليدکنندگان حدود 1500 تومان در هر کيلو ضرر مي‌دهند.                                ‏
وي در مورد صادرات تخم مرغ نيز گفت: عمده بازار صادراتي اين محصول کشورعراق بود که در حال حاضر صادرات تخم مرغ به اين کشور 70 درصد کاسته شده و اوکراين به جاي صادرات تخم مرغ به روسيه اين محصول را به عراق صادرمي کند.                                                                                                                                                                                                                                                                              طلاکش تصريح کرد: نرخ تخم مرغ صادراتي اوکراين به عراق به مراتب پايين‌تر از نرخ تخم مرغ ايران در بازار عراق است و همين موضوع باعث شد تا هفتاد درصد بازار عراق را از دست بدهيم.    ‏
وي افزود: هم اکنون افغانستان و ترکمنستان دو بازار اصلي براي مازاد توليد تخم مرغ ايران محسوب مي‌شوند که سود چنداني را نيز براي صادرکننده به همراه ندارند. ‏
وي با اشاره به مصوبه 29 ارديبهشت تنظيم بازار در خصوص حمايت 50 ميليارد توماني از توليدکنندگان، گفت: علي رغم پيگيري‌هاي ما اين مصوبه هنوز اجرايي نشده است اين در حالي است که دولت 450 ميليارد تومان براي يارانه شير در نظر گرفته‌ است.                                                                                                                                    ‏
طلاکش مازاد توليد تخم مرغ امسال را 150 هزار تن اعلام کرد و افزود: در صورتي که 15 ميليون مرغ پير (بالاي 18 ماه) را به کشتار گاه‌ها ارسال کنند اين وضعيت متعادل خواهد شد.‏