کد خبر: 6515
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۳

“شیشه وگاز” ۴۲۶ریال سود شناسایی کرد

“شیشه وگاز” ۴۲۶ریال سود شناسایی کرد

شرکت شیشه و گاز پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 93 را مبلغ 919 ریال اعلام کرده بود و بر این اساس طی 6 ماه مبلغ 426ریال به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 46 درصد از پیش بینی هایش رسید.

شرکت شیشه و گاز پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 93 را در اسفند ماه 92 مبلغ 1033 ریال و در خرداد ماه 93 به مبلغ 955 ریال و در تیر ماه 93 به مبلغ 869 ریال و در مهر ماه سال جاری مبلغ 919 ریال اعلام کرده است و طی دوره 6 ماهه نخست سال با اختصاص 426 ریال سود به ازای هر سهم معادل 46 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد مبلغ 592 ریال را به عنوان سود نقدی به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 93 پیشنهاد کند."کگاز"پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 92 را در نخستین پیش بینی مبلغ 187 ریال و درآخرین پیش بینی مبلغ 1462 ریال(حسابرسی شده) اعلام کرده بود لیکن مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ 1270 ریال و مطابق اصلاحیه صورتهای مالی حسابرسی نشده و صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ 1129 ریال محقق شده است.لازم به ذکر است مبلغ 834 ریال از 1129 ریال سود هر سهم سال مالی 92 مربوط به شناسایی سود حاصل از فروش زمین شیشه خرده(به مبلغ 753 ریال) و سود حاصل از فروش سهام تعاونی اعتبار امید کارکنان (به مبلغ 81 ریال) است که در درآمد های متفرقه شناسایی شده است.