کد خبر: 6310
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۳

شورای اقتصاد با درخواست وزارت راه وشهرسازی موافقت کرد

شورای اقتصاد با درخواست وزارت راه وشهرسازی موافقت کرد

تسهیلات مالی ۲۲ میلیارد روپیه‌ای برای خرید ریل از هند

گروه امورزیربنایی: درخواست وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به میزان بیش از بیست و دو میلیارد روپیه برای خرید ۲۵۰ هزار تن ریل از کشور هند برای توسعه شبکه ریلی کشور، جایگزینی ریلهای فرسوده و افزایش ظرفیت در شبکه حمل و نقل ریلی، مورد موافقت شورای اقتصاد قرار گرفت‎.‎
جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار و با درخواست وزارت راه وشهرسازی مبنی بر استفاده از تسهیلات مالی خارجی( فاینانس) برای توسعه شبکه ریلی کشور موافقت شد‎.‎
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با تصویب این بند فرصت خوبی را برای بهینه سازی مصرف انرژی در اختیار دولت قرار داده و لازم است دولت و بخصوص وزارتخانه های مرتبط با انرژی از این فرصت نهایت بهره برداری را انجام دهند‎.‎
جهانگیری همچنین با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر توسعه خطوط ریلی کشور، آن را یکی از نیازهای اصلی حمل و نقل و توسعه برشمرد و بر لزوم تمرکز بیشتر وزارت راه و شهرسازی بر توسعه خطوط ریلی تاکید کرد‎.‎
در ادامه این جلسه درخواست وزارت راه و شهرسازی در خصوص استفاده از تسهیلات مالی خارجی( فاینانس) به میزان بیش از بیست و دو میلیارد روپیه برای خرید ۲۵۰ هزار تن ریل از کشور هند مطرح شد و پس از توضیحات نماینده این وزارتخانه در خصوص اهداف این طرح از جمله توسعه شبکه ریلی کشور، جایگزینی ریلهای فرسوده و افزایش ظرفیت در شبکه حمل و نقل ریلی، شورای اقتصاد با این درخواست موافقت کرد‎.‎