کد خبر: 11143
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۳

شهرفروشی برخی شهرداران برای اداره شهر

شهرفروشی برخی شهرداران برای اداره شهر

گروه امورزیربنایی: معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شهرفروشی برخی شهرداران برای اداره شهر، گفت: این اقدام از نظر شورای عالی معماری و شهرسازی قابل قبول نیست.‏

پیروز حناچی افزود: وضعیت قابل قبولی از نظر انضباط شهری وجود ندارد زیرا شهرها به گونه ای اداره می شوند که در درازمدت عوارض نامطلوبی برای شهروندان به وجود می آورند.‏
وی با اشاره به طرح جامع مسکن، اظهار داشت: مطالعات کارشناسان طرح جامع مسکن نشان می دهد که چهار دهک ابتدایی جامعه برای تهیه مسکن خود نیازمند کمک های دولت هستند و تأمین مسکن دهک های پنجم تا دهم نیز توسط خود مردم برنامه ریزی و تأمین می شود.‏
به گفته وی، در این طرح دولت کمک های خود را به چهار دهک اول متمرکز کرده و با سیاست گذاری به دنبال کنترل قیمت زمین در کلانشهرها است تا شرایطی را فراهم کند که با آن به عنوان یک کالای سرمایه ای صرف برخورد نشود، ضمن اینکه سیاست های کلان اقتصادی هم در اجرای طرح جامع مسکن موثر هستند.‏
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، گفت: خروجی های اولیه طرح جامع مسکن در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آماده شده و ما نیازمند هماهنگی های لازم در بخش برنامه ریزی هستیم.‏
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره ممنوعیت فروش تراکم در کلانشهرها، عنوان کرد: مبحث انضباط شهری با موضوع ممنوعیت فروش تراکم از سوی شهرداری ها در ارتباط مستقیم است و در این مبحث (انضباط شهری) شهرها براساس تراکم های مسکونی، رشد جمعیت شهر و تنظیم افق آتی در نظر گرفته می شوند که علیرغم تحقق نیافتن رشد جمعیتی در بسیاری از شهرها و نداشتن صرفه اقتصادی، همچنان تقاضای خرید و فروش تراکم وجود دارد و این موضوع نشان می دهد عوامل دیگری غیر از مسائل اقتصادی در تقاضای تراکم فروشی دخیل هستند.‏
وی تصریح کرد: باید شهرها به منابع مالی دست یابند تا اگر در شرایطی قرار بگیرند که یک زمان حتی یک نفر هم برای دریافت پروانه ساختمانی مراجعه نکند، اداره شهرها مختل نشود.‏