کد خبر: 4991
تاریخ انتشار: ۰۷ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ایران

شرط درمان رایگان بیماران تصادفی

شرط درمان رایگان بیماران تصادفی


مدير بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت تاکيد کرد که بيمارستان‌ها همچنان موظفند که بيماران تصادفي را پذيرش و به صورت رايگان درمان کنند.
رضا رضايي در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: درمان بيماران تصادفي همانند گذشته رايگان است و هيچ تغييري هم در قانون اين موضوع بوجود نيامده است.
به گفته وي براساس قانون، پذيرش و درمان رايگان بيماران تصادفي در بيمارستان‌هاي دولتي انجام و اعتبارات مورد نياز آن از محل 10 درصد بيمه شخص ثالث تامين مي‌شود.
وي همچنين گفت: بيمار تصادفي جهت درمان رايگان لازم است کروکي تصادف يا برگه اورژانس 115 را داشته باشد تا به اين ترتيب تصادف وي محرز شود. اما تا کنون درمان هيچ بيماري تصادفي به دليل نداشتن مدرک، معطل نمانده است.
رضايي ادامه داد: سال گذشته جهت درمان بيماران تصادفي بيش از 900 ميليارد تومان هزينه کرديم که حدود 700 ميليارد تومان آن را بيمه‌ها پرداخته‌اند.
رضايي درباره بدهي بيمه‌هاي تجاري به وزارت بهداشت، ادامه داد: کماکان برخي از بيمه‌هاي تجاري بابت پرداخت هزينه‌هاي درمان ناشي از تصادفات از محل 10 درصد بيمه شخص ثالث، به وزارت بهداشت بدهکارند. البته ليست بدهکاري بيمه‌هاي تجاري را مشخص کرده‌ايم. در مجموع اکنون وضعيت و تعامل خوبي با بيمه‌ها برقرار شده و به تدريج بدهي‌ بيمه‌ها به وزارت بهداشت در حال تسويه شدن است.