کد خبر: 10433
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

شرایط “موسسات مالی و اعتباری” برای ارایه وام فوری

شرایط “موسسات مالی و اعتباری” برای ارایه وام فوری

در حال حاضر دريافت وام در صدر مشکلات و دغدغه هاي فعالان اقتصادي و بخصوص مردم عادي قرار دارد.  نگاهي به نرخ سودهايي که موسسات مالي، اعتباري به سپرده ها مي پردازند و متقابلا نرخ سود سنگيني که براي پرداخت تسهيلات از متقاضيان دريافت مي کنند، نشان مي دهد که عملکرد اين موسسات به تجارت پول با حاشيه سود هاي بسيار بالا تبديل شده است. در حقيقت اين موسسات به مردم پول مي فروشند و مي توانند بسرعت وام بدهند و در نتيجه در شرايط حاضر مطلوب نيستند، اما در دسترس هستند و به هرحال گره گشايي مي کنند.‎

وام گرفتن از موسسات مالي و اعتباري دو گونه است. شکل اول دريافت وام در برابر سند و بدون نياز به سپرده گذاري و شکل دوم، پرداخت وام در قبال سپرده گذاري.‎‏ در اکثر موسسات دريافت وام در برابر سند انجام نمي شود و بيشتر تمايل به دريافت وام در برابر اخذ سپرده است. اگر سند ملکي معتبر داريد، مي توانيد به موسسه ها مراجعه کرده پس از ارزيابي ارزش سند، 80 تا 90 درصد ارزش آن را وام بگيريد.‎‏ اين روش ساده، اما گران است چون نرخ سود موسسات مالي و اعتباري بالا و به قول خودشان واقعي است، اما اگر سند نداريد، موسسه از شما سپرده دريافت کرده، آن را به عنوان وثيقه مي پذيرد.‎

رويه کلي در اين روش دريافت وام که البته موسسه به موسسه فرق مي کند، اين است که شخص حداقل به مدت سه ماه مقدار پولي را در موسسه سپرده گذاري مي کند و آنگاه بين سه تا هشت برابر موجودي وام دريافت مي کند. در اين ميان يک نکته وجود دارد و آن اين است که برخي موسسات پس از پايان دوره سپرده گذاري، اصل سپرده را همراه وام به متقاضي برمي گردانند، اما برخي ديگر سپرده را تا پايان مدت بازپرداخت وام نزد خود نگاه داشته و پس از تسويه وام آن را مي پردازند.‎

موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج

اين موسسه نيز در بيشتر موارد بدون سپرده وام پرداخت نمي کند و تنها در مقابل پرداخت سپرده به عنوان وثيقه به ارائه تسهيلات مي پردازد. اين موسسه تا 90 درصد رقم سپرده را به صورت وام به متقاضي پرداخت مي کند. پس از سپرده گذاري مدت زماني که لازم است تا وام به شخص متقاضي ارائه شود، دو تا سه روز خواهد بود.‎

موسسه مالي و اعتباري ميزان

دريافت تسهيلات در موسسه مالي و اعتباري ميزان متنوع است اما درمجموع به دو شکل بدون سپرده گذاري و با ارائه سند و با انجام سپرده گذاري و ارائه وثيقه صورت مي گيرد.‎

با اين توضيح که برخلاف برخي موسسات، در صورت دريافت وام از طريق سپرده گذاري، اصل سپرده نيز حين پرداخت وام به شخص عودت داده مي شود.‎

در ارائه تسهيلات با ارائه سند، پس از ارزيابي سند، وثيقه اي معادل مبلغ وام در رهن بانک قرار مي گيرد و براساس آن وام پرداخت مي شود. اما درباره دريافت وام با پرداخت وثيقه و سپرده گذاري بايد گفت، اين موسسه تا سه برابر سپرده گذاري را به صورت وام به متقاضي پرداخت مي کند.‎

موسسه مالي و اعتباري توسعه

پرداخت تسهيلات در موسسه مالي و اعتباري توسعه نيز به دو روش بدون سپرده گذاري و با ارائه سند و با انجام سپرده گذاري و ارائه وثيقه صورت مي گيرد. قبلا اين موسسه فقط در قالب مشارکت يا مضاربه وام پرداخت مي کرد، اما در حال حاضر تا 70 درصد رقم سپرده گذاري وام مي پردازد.‎

موسسه مالي و اعتباري آرمان

موسسه مالي و اعتباري آرمان نيز هم با دريافت سند و هم به شکل دريافت وثيقه و سپرده گذاري به ارائه تسهيلات مي پردازد. درباره پرداخت وام با سند، اين موسسه ششدانگ از سند واحد مسکوني را تا وصول همه مطالبات در قالب قرارداد رهني در وثيقه خود مي گيرد. ا

اما درباره پرداخت تسهيلات به سپرده گذاري در اين موسسه، ميزان تسهيلات، صددرصد مبلغ سرمايه گذاري است و سه ماه پس از سپرده گذاري پرداخت مي شود.‎

موسسه مالي و اعتباري ثامن

اين موسسه در مقابل ارائه تسهيلات سه ضامن مي خواهد و 30 درصد مبلغ تسهيلات بايد به مدت سه ماه تا دريافت وام در موسسه سپرده گذاري شود.‎

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.