کد خبر: 10645
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۳

شتاب تورم کاهش پیدا کرده است

شتاب تورم کاهش پیدا کرده است

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت:

روند شتاب تورم و گران شدن کالا و خدمات با کاهش مواجه بوده است.‏
احمد توکلي گفت و گو با ايرنا، با اشاره به محسوس نبودن نرخ کاهش تورم در زندگي مردم، افزود: طبقات ضعيف اقتصادي که متاسفانه اکثريت جامعه ايران را شکل مي دهند، به دليل درآمد کمتر با نرخ متوسط تورم بالاتري نسبت به طبقه اغنيا روبرو هستند لذا روند کاهش شتاب تورمي براي آنان محسوس نيست.‏
وي با اشاره به ارزش وزني گروه هاي مختلف اقلام و کالاها در سبد تعيين نرخ تورم از سوي بانک مرکزي و با بيان اينکه، اين کالاها و خدمات به لحاظ وزني به 8 گروه تقسيم بندي شده اند، تصريح کرد: ضريب وزني خوراکي ها، آشاميدني ها، دخانيات و مسکن و سوخت در سبد خانوار از بيشترين اهميت برخوردار است.‏
توکلي اظهار داشت: ممکن است بسياري از خانوارها با سبد وزني روبرو باشند که گراني کالا و خدمات در آن گروه بيشتر باشد، بعنوان مثال به طور معمول افراد کم بضاعت بيشتر پول خود را ابتدا صرف خريد مواد غذايي و پس از آن دارو و پوشاک مي کنند و اين در سبد داراي وزن مشخصي است.‏
اين نماينده مجلس افزود: در صورتي که مواد غذايي در کشور گران باشد ممکن است طبقاتي از جامعه براي تامين ساير نيازهاي خود با مشکل مواجه شوند، لذا کاهش تورم را حس نمي کنند.‏