کد خبر: 7130
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳

شب کاران چاق می شوند

شب کاران چاق می شوند

محققان آمریکایی ادعا می کنند: افرادی که در شیفت های شب کار می کنند احتمال اضافه وزن در آنها بیشتر است زیرا این افراد انرژی کمتری می سوزاند

به گزارش ایرنا ، مطالعات قبلی نشان داده اند: افرادی که در شب کار می کنند مستعد اضافه وزن هستند زیرا این افراد در زمانی غذا می خورند که بدنشان از لحاظ بیولوژیکی برای خواب آماده شده است.

اکنون محققان آمریکایی از دانشگاه «کلورادو» می گویند: افرادی که در شیفت شب کار می کنند بدنشان انرژی کمتری می سوزاند و این موضوع باعث اضافه وزن می شود.

در این مطالعه محققان دانشگاه «کلورادو» ۱۵ فرد بزرگسال سالم را در عرض شش روز بررسی کردند.