کد خبر: 9937
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

شاخص سلامت میکروبی آب شرب آذربایجان‌غربی به ۱۰۰ درصد رسید

شاخص سلامت میکروبی آب شرب آذربایجان‌غربی به ۱۰۰ درصد رسید

مديرعامل آب و فاضلاب آذربايجان‌غربي اظهار داشت: با توجه به اينکه آذربايجان‌غربي

به لحاظ اقليمي يکي از مناطق کوهستاني کشور است، به همين لحاظ آب شرب استان از طريق منابع آب سطحي، قسمت اعظم ظرفيت آبي استان را تامين مي‌کند و از سوي ديگر با توجه به اينکه استحصال آب‌هاي زير زميني از طريق چاه‌هاي عميق در دشت‌ها و آب‌خوان‌هاي استان صورت مي‌گيرد، آب‌هاي سطحي و زير زميني داراي مزاياي خاصي بوده و قابل رتبه‌بندي نيست‎.‎
رسول اکبري گفت: با توجه به شرايط اقليمي استان، تمامي منابع تامين آب در آذربايجان‌غربي داراي کيفيت مطلوبي است، اگر چه به لحاظ غلظت مواد معدني موجود در آب، بين آب‌هاي سطحي و زير زميني تفاوت‌هايي وجود دارد اما تمامي مقادير کيفي در آب مصرفي در محدوده مجاز و استاندارد قرار داشته و شاخص سلامت ميکروبي در تمامي شهرهاي استان بيش از 99/99 درصد است‎.‎
مديرعامل آب و فاضلاب آذربايجان‌غربي با تعريف آزمايشگاه‌هاي مرجع اظهار داشت: آزمايشگاه مرجع آزمايشگاهي است که علاوه بر اندازه‌گيري مقادير شيميايي و ميکروبيولوژيکي، قابليت شناسايي و تعيين مقدار ريز آلاينده‌ها شامل فلزات سنگين، سموم  و فرآورده‌هاي جانبي ناشي از تصفيه و توزيع آب را داشته باشد‎.‎
اکبري تصريح کرد: در شرکت آب و فاضلاب آذربايجان‌غربي يک آزمايشگاه مرجع وجود دارد که نيازهاي کل استان را برآورده کرده و با توجه به هزينه بسيار بالاي ايجاد و نگهداري آن، ضرورتي براي افزايش تعداد آزمايشگاه مرجع وجود ندارد‎.‎