کد خبر: 6800
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۳

سود ‏‎ ۴۲۲‎میلیارد ریالی سیمان هرمزگان از بابت فروش سهام یک شرکت

سود ‏‎ ۴۲۲‎میلیارد ریالی سیمان هرمزگان از بابت فروش سهام یک شرکت

شرکت سيمان هرمزگان نخستين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي ‏94‏ را با سرمايه ‏271‏ ميليارد ريال مبلغ ‏2740‏ ريال اعلام کرده است.

شرکت سيمان هرمزگان پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به ‏30‏ آبان ماه ‏94‏ را در آبان ماه ‏93‏ مبلغ ‏2740‏ ريال اعلام کرده است.بر اساس اين گزارش هيئت مديره اين شرکت در نظر دارد معادل ‏2000‏ ريال سود به جهت تقسيم بين سهامداران به مجمع عمومي عادي ساليانه ‏94‏ پيشنهاد کند."سهرمز" پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به ‏30‏ آبان ماه ‏93‏ را در آبان ماه ‏92‏ به صورت حسابرسي شده مبلغ ‏2512‏ ريال و در تير ماه ‏93‏ مبلغ ‏4306‏ و در شهريور و آبان ماه ‏93‏ مبلغ ‏4272‏ ريال اعلام کرده است.هيئت مديره اين شرکت پيشنهاد تقسيم سود براي سال مالي ‏93‏ را در تير ماه ‏93‏ مبلغ ‏2000‏ ريال و در شهريور ماه و آبان ماه ‏93‏ مبلغ ‏2700‏ ريال اعلام کرده است.اين شرکت اعلام کرده است در خصوص شناسايي مبلغ ‏422‏ ميليارد و ‏139‏ ميليون ريال سود ناشي از فروش سهام شرکت توسعه مسير برق گيلان (به ازاي هر سهم ‏558.1‏ ريال) موارد ذيل حائز اهميت است:‏

در تاريخ 23 خرداد ماه 90 کنسرسيومي متشکل از شرکتهاي مديريت توسعه گوهران اميد (سهامدار عمده شرکت سيمان هرمزگان)، سرمايه گذاري غدير، شرکت نيکروز نيلوفري و سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت مبادرت به خريد 99.8درصد از کل دارايي هاي نيروگاه برق گيلان از سازمان خصوصي سازي کرده اند.مطابق قرارداد مالکيت نيروگاه برق گيلان پس از پرداخت کامل اقساط خريدنيروگاه منتقل مي شود و هرگونه نقل و انتقال موکول به فک رهن يا اجازه فروشند مي باشد و هرگونه نقل و انتقال خود به خود بلااثر و باطل مي باشد.در راستاي مديريت بهينه دارايي هاي نيروگاه برق گيلان اعضاي کنسرسيوم اقدام به تاسيس شرکتي به نام توسعه مسير برق گيلان کرده و دارايي هاي نيروگاه به شرکت ياد شده منتقل شد.‏