کد خبر: 10329
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه از درآمدهای نفتی ۹۴‏

سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه از درآمدهای نفتی ۹۴‏

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی

و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۴، سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی در سال آینده را ۲۰ درصد تعیین کردند.‏
به گزارش ایسنا، به موجب بند الف تبصره دو لایحه بودجه ۹۴ در سال ۱۳۹۴ سهم شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت موضوع بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۴/۵ درصد تعیین می‌شود.‏
به موجب بند ب این تبصره، سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند ب ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲۰ درصد تعیین می‌شود.‏
به موجب این مصوبه در راستای اجرای قسمت اخیر جزء یک بند "ه" ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم، بانک مرکزی موظف است ۲۰ درصد ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.‏
بر این اساس مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.‏