کد خبر: 6420
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۳

سهم صنعت از یارانه ها ۱۲۰۰ میلیارد تومان است‏

سهم صنعت از یارانه ها ۱۲۰۰ میلیارد تومان است‏

اولويت‌هاي وزارت صنعت براي تخصيص يارانه اعلام شد

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اختصاص 1200 ميليارد توماني سهم صنعت از منابع درآمدي حاصل از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، گفت: صنايع رقابت‌پذير در اولويت دريافت يارانه قرار دارند‎.‎
محسن صالحي‌نيا اظهار کرد: براساس اولويت بندي که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده، اين منابع در اختيار آن دسته از واحدهايي قرار مي‌گيرد که رقابت‌پذير باشند. چراکه ميزان تسهيلات بسيار اندک است‎.‎
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اين تسهيلات در قالب سرمايه در گردش اعطا خواهد شد و پيش بيني مي‌شود تا پايان سال جاري، کار تخصيص اعتبار به متقاضيان با تائيد وزارت صنعت، معدن و تجارت عملياتي شود‎.‎
طبق اعلام شاتا، صالحي‌نيا تصريح کرد: بر اساس دستور وزير صنعت، معدن و تجارت 1200 ميليارد تومان يارانه در اختيار بانک صنعت و معدن قرار خواهد گرفت و اين بانک دو برابر رقم را به عنوان آورده بانک اختصاص داده و به صورت سرمايه در گردش، در اختيار واحدهاي صنعتي و معدني متقاضي قرار مي دهد‎.‎
به گفته وي شاخص‌هاي رقابت پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي استخراج شده و آن دسته از بنگاه‌هايي که مي توانند در خروج از رکود موثرتر باشند، در اولويت قرار خواهند گرفت‎. ‎