کد خبر: 6580
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۳

سهام دو شرکت دولتی در فرابورس عرضه می شود

سهام دو شرکت دولتی در فرابورس عرضه می شود

سازمان خصوصي سازي اعلام کرد: بلوک ‏33‏ درصدي شرکت ساختماني عمران تکلار و ‏20‏ درصدي سهام توسعه نيشکر و صنايع جانبي اوايل آذرماه امسال در فرابورس عرضه مي شوند.

بلوک ‏33.93‏ درصدي سهام شرکت ساختماني عمران تکلار شامل ‏509‏ سهم در اولين روز آذرماه امسال در فرابورس عرضه خواهد شد.اين ميزان سهام به قيمت پايه هر سهم ‏2‏ ميليارد و ‏516‏ ميليون و ‏659‏ هزار و ‏599‏ ريال و ارزش کل پايه يک هزار و ‏280‏ ميليارد و ‏979‏ ميليون و ‏735‏ هزار ريال به صورت نقد و اقساط و به وکالت از سوي شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران روي ميز فروش مي رود.همچنين بلوک ‏20‏ درصدي سهام شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي شامل ‏228‏ ميليون و ‏622‏ هزار و ‏900‏ سهم در روز دوم آذر در بازار سوم فرابورس عرضه مي شود.اين ميزان سهام نيز به قيمت پايه هر سهم ‏102‏ هزار و ‏405‏ ريال و ارزش کل پايه ‏23‏ هزار و ‏412‏ ميليارد و ‏128‏ ميليون و ‏74‏ هزار و ‏500‏ ريال ريال به وکالت از وزارت جهاد کشاورزي به صورت نقد و اقساط واگذار خواهد شد.‏