کد خبر: 10726
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۳

سقوط ایران در شاخص رقابت پذیری ‏

سقوط ایران در شاخص رقابت پذیری ‏

پس لرزه هاي رکود تورمي در دوره 92- 1384 مشخص شد ‏

مهدي زاهدي: مدير آموزش،پژوهش و فناوري ايميدرو مجمع جهاني اقتصاد سال 2013 در شاخص رقابت پذيري از تنزل 16 پله اي ايران به دليل وضعيت رکود تورمي در دوره 92- 1384 خبر داد و گفت کشورمان دربين 148 کشور جهان جايگاه 82 را کسب کرده و با فعاليت بنگاه ها،بهبود جايگاه ايران موردانتظاراست‎.‎
شمس الدين سياسي راد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) شانزدهم اسفند ماه جاري سومين همايش جايزه بهره وري معادن و صنايع معدني را برگزار مي کند و طي آن ضمن معرفي واحدهاي برتر، از آنها تجليل و جايزه ويژه اختصاص خواهد يافت‎.‎
وي درخصوص سياست هاي تشويقي ايميدرو در ارتباط با بنگاه هاي برتر، افزود: براساس تبصره پنج ماده 14 قانون معادن، بهره برداران معادني که در جهت بهره برداري بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقا بهره وري، تحقيق، توسعه، اکتشاف و حفظ محيط زيست در معدن مربوطه اقدام نمايند، با تاييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداکثر تا 20 درصد حقوق دولتي معاف مي شوند‎.‎
سياسي راد گفت: موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت براي اعطاي معافيت از سطح پنج تا 20 درصد حقوق دولتي معدن مربوطه دريافت شده است‎.‎
وي خاطرنشان ساخت: جايزه بهره وري معادن به عنوان تنها جايزه بهره وري در مقياس ملي محسوب مي شود که از سوي سازمان ملي بهره وري مورد تاييد قرار گرفته است‎.‎
سياسي راد اضافه کرد: قرار است 35 بنگاه اصلي از شرکت هاي تابعه ايميدرو و دستگاه هاي بخش خصوصي در همايش يادشده مشارکت کنند، واحدهاي ذيربط نيز در دو بخش فولاد و صنايع غيرفولادي، معادن و شرکتهاي خدمات فني ومهندسي مورد ارزيابي قرار مي گيرند‎.‎
وي گفت: سياست ايميدرو ترويج فرهنگ بهره وري نزد بنگاه ها است و استفاده کامل از امکانات نصب شده، بهبود شاخص هاي توليد در بخش معدن و صنايع معدني از برنامه هاي اين بخش محسوب مي شود‎.‎
اين مقام مسئول افزود: شاخص هايي که در ارتباط با بهره وري بنگاه ها پيگيري مي شود، کاهش قيمت تمام شده، استفاده از نهاده ها توسط بنگاه توليدي، بهره وري سرمايه، نيروي کار، بهره وري مواد و انرژي از ديگر موضوع هاي مورد توجه است‎.‎
سياسي راد ارتقاي بهره وري همراه با توسعه آموزش و فرهنگ يادگيري را به عنوان يک سياست اصولي و محوري خاطرنشان ساخت و گفت: براساس اين موضوع، تفاهمنامه اي ميان سازمانهاي ايميدرو، فني و حرفه اي و نظام مهندسي معدن ايران امضا شده که مطابق آن 120 هزار نفر نيروي کار معادن با مشخصه ايمني تحت تعليم قرار مي گيرند‎.‎
وي گفت: برنامه آموزشي مزبور امسال به شکل الگو آغاز شده و در سال 1394 اين سياست توسعه خواهد يافت و در عين حال بهره گيري از مدرسين و متخصصان خارجي براي ارتقا مهارتي به عنوان ديگر برنامه هاي ايميدرو در اين بخش مورد نظر است‎.‎
سازمان ايميدرو براساس تفاهم نامه اي که با سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور و معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا کرده، اکتشاف 200 هزار کيلومتر از مساحت کشور را پيگيري مي کند‎.‎
همچنين عمليات اکتشافي مواد معدني در 6 پهنه از نوار شرقي کشور با مساحت 75 هزار و 466 کيلومتر مربع به مورد اجرا گذاشته شده ، درعين حال عمليات اکتشافي در پهنه سنگان به وسعت 11 هزار و 500 کيلومترمربع با اعتباري به ميزان 132 ميليارد ريال با همکاري سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور در دست اقدام است‎.‎