ستون راست صفحه ۵

0
۱۹۵ بازدید

پیش بینی ۶۵۵ ریالی سود هر سهم تایدواتر خاورمیانه در سال ۹۴‏

شرکت تاید واتر خاورمیانه جدیدترین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۴ بصورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۵۵ ریال اعلام کرده است. شرکت تاید واتر خاورمیانه پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۴ را در اسفند ماه ۹۳ و در فروردین ماه ۹۴ بصورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۵۵ ریال اعلام کرده است. این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۴ را در اسفند ماه ۹۳ و همچنین در فروردین ماه امسال بصورت حسابرسی شده، مبلغ ۷۶۱ ریال اعلام کرده است. این شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۷۷۶ ریال و در فروردین ماه امسال مبلغ ۷۷۹ ریال اعلام کرده است. این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۳ را نیز مبلغ ۸۷۰ ریال اعلام کرده است.‏

کسب ۱۶۶۹ میلیارد ریال درآمد تهران شیمی طی یک سال

شرکت تهران شیمی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر سال مالی ۹۳ مبلغ یک هزار و ۶۶۹ میلیارد و ۵۴۲ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت. شرکت تهران شیمی صورت های مالی یک ساله منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۳ را صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. این گزارش می افزاید این شرکت از محل فروش خالص معادل یک هزار و ۶۶۹ میلیارد و ۵۴۲ میلیون ریال درآمد داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۲۵۱ میلیارد و ۸۶۴ میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و معادل ۱۹۹میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد. ‏

افزایش ۴۸۹۵ میلیون ریالی ارزش بازار “ختوقا” طی یک ماه

ارزش بازار گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۳ معادل چهار میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال افزایش یافت. شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۳ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۹۲ میلیارد و ۵۵۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۰۱ میلیارد و ۹۵۱ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده این شرکت در اسفند ماه سال گذشته معادل ۵۹۴ میلیون ریال کاهش یافت و به ۱۹۱ میلیارد و ۹۶۴ میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن با افزایش چهار میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال معادل ۵۰۶ میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال محاسبه شد. این شرکت در دوره یاد شده هیچ سهم بورسی را خریداری نکرد. ‏

اختصاص ۲۷ ریال سود به ازای هر سهم داروپخش

شرکت داروپخش طی دوره ۶ ماهه با اختصاص ۲۷ ریال سود به ازای هر سهم معادل یک درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. شرکت داروپخش پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را در بهمن ۹۲ و اردیبهشت ماه ۹۳ بصورت حسابرسی شده و در تیر ماه ۹۳ مبلغ ۳۰۱۹ ریال و در دیماه ۹۳ مبلغ ۲۵۷۰ ریال اعلام کرده است و طی دوره ۶ ماهه با اختصاص ۲۷ ریال سود به ازای هر سهم معادل یک درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. این شرکت پیش بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی ۹۳ را در اردیبهشت ماه ۹۳ بصورت حسابرسی شده مبلغ ۳۵۴۰ ریال و در فروردین ماه امسال مبلغ ۲۸۰۱ ریال اعلام کرده است. ‏

نگاهی بر عملکرد ۹ ماهه پتروشیمی مبین

شرکت پتروشیمی مبین طی دوره ۹ ماهه با اختصاص ۳۹۷ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۷۴ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. شرکت پتروشیمی مبین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۱۴ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۹۳ و همچنین در فروردین ماه امسال مبلغ ۵۳۹ ریال اعلام کرده است و طی دوره ۹ ماهه با اختصاص ۳۹۷ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۷۴ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. بر اساس این گزارش سود سهام پیشنهادی هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۳ مبلغ ۳۹۸ ریال به ازای هر سهم است. گفتنی است با توجه به عملکرد واقعی ۶ ماهه موارد ذیل حائز اهمیت است. ‏

انتشار پرتفوی دیماه ۹۳ “پترول”‏

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دیماه ماه ۹۳ سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد. شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ دیماه ۹۳ اعلام کرد در ابتدای این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۷ هزار ۶۰۴ میلیارد و ۷۶۷ میلیون ریال و با مبلغ ۸ هزار ۳۳۴ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده این شرکت در اسفند ماه سال گذشته بدون تغییر ماند در حالی که ارزش بازار آن با کاهش ۱۸۰ میلیارد و ۲۷۸ میلیون ریال معادل ۸ هزار و ۱۵۳ میلیارد و ۷۸۲ میلیون ریال محاسبه شد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=11603