کد خبر: 7294
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲ پایین ترین نرخ رشد را در چند سال گذشته تجربه کرده‌ایم

سال ۱۳۹۲ پایین ترین نرخ رشد را در چند سال گذشته تجربه کرده‌ایم

گروه توليد: معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ رشد بخش صنعت و معدن سال 1393را 4 درصد پيش‌بيني کرد

و گفت: 43 برنامه اجرايي در چارچوب اقتصاد مقاومتي به برنامه‌هاي عملياتي وزارت صنعت،‌معدن و تجارت تبديل شده‌است.‏
حسين ابويي مهريزي در نشست رسانه‌اي با خبرنگاران با اشاره به اين که برنامه راهبردي وزارت صنعت به تاکيد نعمت‌زاده رسيده و در دست تدوين است، بيان کرد: در برنامه‌هاي کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به درستي استفاده خواهد شد.‏
وي ادامه داد: سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نسخه ملي برنامه سعادت اقتصاد ايران است و اين سياست‌ها جامع الاطراف، دائمي و مستمر است که 43 برنامه اجرايي تبديل به برنامه‌هاي عملياتي شده و اجراي آن ماده به ماده به سازمان مديريت گزارش خواهد شد.‏
ابويي با تاکيد بر اين که اقتصاد در محيط امن و آرام توان فعاليت دارد ادامه داد: بخش صنعت، معدن و تجارت در محيط آرام و امن مي‌تواند فعاليت خوب ، مفيد و همراه با رشد داشته باشد.‏
وي از تدوين شاخص آزادي اقتصادي خبر داد و بيان کرد: برنامه عملياتي شاخص رقابت پذيري در حوزه کلان و شاخص صنعتي تدوين شده تا بنابر آن مسير رشد و توسعه طي شود.‏
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اولويت‌هاي وزارت صنعت، گفت: اولويت‌هاي رشته هاي صنعتي مطالعه شده که بايد به صورت مستمر ادامه داشته باشد و در کنار آن از اقتصاد بانک محور کشور آگاه بوده و اميد است طبق برنامه‌هاي آينده روش سرمايه محور در کشور عملياتي شود.‏
ابويي با بيان اين که هميشه عرضه و تقاضا در اقتصاد تاثيرگذار است، افزود: اگر آمار بنابر استاندارهاي هر بخش تدوين شود اختلافات آماري عميق نبوده ولي ممکن است جايي آمارها به صورت دستوري تهيه شود.‏
وي ادامه داد: آمار دروغ نمي‌گويد بلکه دروغگويان آمار مي‌سازند و اين در حالي است که دولت و وزارت‌خانه متعهد بوده و هميشه بر آمار و ارقام منتشره خود متعهد خواهد بود.‏
او با تاکيد بر اين که بانک مرکزي برمبناي شاخص‌هاي خود آمار را اعلام مي‌کند گفت: در 14 ماه گذشته آمارها در مقاطع زماني مشخص يکسان بوده است.‏
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اين که مرجع نرخ رشد بانک مرکزي است، بيان کرد: سال 1392 پايين ترين نرخ رشد و بدترين وضعيت را در چند سال گذشته تجربه کرده‌ايم.‏