کد خبر: 10293
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۳

زمین‌های کشاورزی هر روز آب می‌روند‎!

زمین‌های کشاورزی هر روز آب می‌روند‎!

يک کارشناس کشاورزي انهدام شديد منابع آبي، اقتصادي نبودن شغل کشاورزي و نبود سياست‌هاي منسجم در حوزه

بازار و صادرات محصولات کشاورزي را از دلايل کاهش شش درصدي تعداد بهره‌برداران کشاورزي عنوان کرد و گفت: اگر به همين منوال پيش رويم وضعيت بخش کشاورزي بغرنج مي‌شود‎.
‎محمد قرباني درگفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: کاهش شش درصدي بهره‌برداران بخش کشاورزي و کاهش 6.2 درصدي سطح زير کشت اراضي زراعي چند سيگنال دارد که يکي از آنها به ريسک بالاي شغل کشاورزي و جذابيت‌هاي بخش‌هاي غيرکشاورزي مرتبط است‎.
‎وي افزود: به دليل غيراقتصادي بودن شغل کشاورزي، جوان‌هاي روستايي تمايلي به ادامه شغل پدران‌شان ندارند که اين مساله به بالا رفتن ميانگين سني کشاورزان منجر شده است. بسياري از بهره‌برداران در حال مهاجرت به شهرها يا تغيير کاربري اراضي خود هستند، چراکه در بسياري موارد سود سپرده‌گذاري يک ساله در بانک‌ها بيشتر از سرمايه‌گذاري در طول يک دوره زراعي است‎.
‎اين کارشناس کشاورزي با بيان اين‌که دليل ديگر به سياست‌هاي کلان در حوزه‌ بازار و صادرات کشاورزي مربوط مي‌شود، گفت: در حال حاضر سياست‌هاي صادرات و واردات محصولات کشاورزي منسجم نيست به همين دليل قيمت‌ها به کشاورزان ديکته مي‌کند که کشاورزي را رها کرده و به شهرها بروند‎.
‎وي تصريح کرد: دليل ديگر کاهش اراضي کشاورزي و تعداد بهره‌برداران به تخريب شديد منابع آبي بخش کشاورزي برمي‌گردد. طي سال‌هاي پرآبي، بهره‌برداران زيادي وارد بخش کشاورزي شدند که اکنون با کمبود منابع آبي از اين بخش خارج شدند‎.
‎به گفته‌ قرباني يکي از سيگنال‌هاي بسيار ضعيف کاهش بهره‌برداران مي‌تواند ارتقاي توان تکنولوژيکي و سخت‌افزاري در اين بخش باشد اما اين سيگنال چندان قابل اتکا نيست، چرا که سطح زير کشت اراضي نيز کاهش يافته است. ورود مکانيزاسيون، بازدهي را در واحد سطح بالا مي‌برد و نيروهاي انساني را در چرخه نگه مي‌دارد، نه اين‌که منجر به مهاجرت آنها به شهرها و کاهش سطح زير کشت شود. نيروهاي انساني بخش کشاورزي از توليد به خدمات نرفته‌اند بلکه به مشاغل غيرمرتبط مشغول شده‌اند‎.
‎وي با بيان اين‌که اگر به همين منوال پيش رويم وضعيت بخش کشاورزي بغرنج مي‌شود، گفت: با توسعه‌ غيرواقعي درخصوص ورود تکنولوژي آبياري تحت فشار و قطره‌اي طي سال‌هاي اخير، سطح استحصال از آب‌هاي زيرزميني به شدت افزايش يافت. مازاد صرفه‌جويي نيز صرف توسعه‌ سطح زير کشت شد که اين مساله، تخليه منابع آبي زيرزميني را تشديد کرد‎.