کد خبر: 10385
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

روزهای سخت حضور در بورس

روزهای سخت حضور در بورس

شاخص بورس تهران در پايان زمان معاملات ديروز به ريزش خود شدت داد و در کانال 64 هزار واحدي ماندگار شد.‎‏ شاخص بورس تهران در ابتداي معاملات ديروز مدار رشد در پيش گرفت و موفق به پس گرفتن کانال 65 هزار واحدي شد. اما رفته رفته از مسير قبلي خود برگشت و در انتهاي معاملات با ريزش 182 واحدي رو به رو شد.‎‏ بر اين اساس کمبود شديد نقدينگي در کنار تبعات ناشي از افت قيمت نفت و انتظار سهامداران براي انتشار اخبار مثبت سياسي و اقتصادي در کنار انتشار گزارش عملکرد 12 ماهه شرکتها و پيش بيني بودجه سال آينده همگي دست به دست هم داده و شرايط رکود و بي اعتمادي را در بورس تهران ايجاد کرده است.‎

‏ در کنار اين عوامل با توجه به نزديک شدن به پايان سال موج فروش سهام توسط حقوقي‌ها براي نقد کردن دارايي‌هاي آنها ايجاد شده است، زيرا به طور سنتي سهامداران حقوقي در آخرين ماه سال به منظور تامين نقدينگي، به فروش سهام روي مي‌آورند که اين روند به بازار بيمار بورس فشار وارد مي کند.‎‏ بر اين اساس در بازار منفي امروز در مجموع 692 ميليون سهم به ارزش 139 ميليارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمايه تا سطح 290هزار ميليارد تومان کاهش يافت.‎