کد خبر: 5494
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۳
گروه : ایران

روحانی می‌کوشد تا اسلام‌هراسی و ایران هراسی را کاهش دهد

روحانی می‌کوشد تا اسلام‌هراسی و ایران هراسی را کاهش دهد


امروز در جلسه با بزرگ‌ترين فعالان اقتصادي امريكا كسي از روحاني خواست با اوباما دست بدهد و كار را تمام كند. روحاني پاسخي عميق ولي ساده داد؛ او گفت حل مشكل ايران و امريكا نه از دست كه از مغز آغاز مي‌شود. امريكا بايد به تهديد و تحقير ايران خاتمه دهد و نگاهش را به ايران عوض كند. بايد درك كند كه استفاده از فرصت تعامل و مصالحه با ايران به نفع همه است.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري تاکيد کرد: روحاني كوشش مي‌كند تا اسلام‌هراسي و ايران هراسي را كاهش دهد و ارايه چهره رحماني از اسلام و چهره عقلاني از ايران را دنبال كند.
به گزارش ايلنا، حسام‌الدين آشنا ديروز در صفحه شخصي خود در فيسبوک درخصوص سفر رئيس جمهور به نيويورک و ديدارهايش نوشت: اين روزها روحاني كوشش مي‌كند تا اسلام‌هراسي و ايران هراسي را كاهش دهد و ارايه چهره رحماني از اسلام و چهره عقلاني از ايران را دنبال كند.
وي ادامه داد: ديدارهاي دو جانبه هم يك پيام از طرف مقابل را منتقل مي‌كند؛ ما منتظر رفع تحريم‌ها هستيم تا بتوانيم ايران را در صدر فهرست اولويت‌هاي خود قرار دهيم. طرف ايراني هم يك پيام قوي را دايما تكرار مي‌كند؛ اگر طرف‌هاي ما مي‌خواستند صداقت و جديت ما را بيازمايند، عملكرد اعتمادساز ما در يك سال گذشته بهترين سند براي موفقيت ما در اين آزمون است و اگر مي‌خواستند توان ما را در مواجهه با تحريم‌ها بسنجند باز هم يك سال گذشته سند موفقيت ما در مديريت منابع اندك، انضباط مالي و اولويت‌بندي درست است.
مشاور فرهنگي رئيس جمهور با بيان اينکه روحاني بسيار خوب مي‌داند چه مي‌كند و مي‌تواند اين را كه طرف‌هاي مقابل از سخنان و رفتار او چه برداشتي مي‌كنند، مديريت كند، اظهار داشت: سخنان چند دقيقه پيش اوباما در سازمان ملل پاسخ دقيق و به هنگامي به حسن نيت و تدابير يك ساله روحاني بود. اين دو لازم نيست يكديگر را ملاقات كنند كافي است يكديگر را درك كنند و شجاعت كافي براي عبور از گذشته‌هاي دور و نزديك را داشته باشند.
آشنا با اشاره به ديدار رئيس جمهور با فعالان اقتصادي آمريکا يادآور شد: امروز در جلسه با بزرگ‌ترين فعالان اقتصادي امريكا كسي از روحاني خواست با اوباما دست بدهد و كار را تمام كند. روحاني پاسخي عميق ولي ساده داد؛ او گفت حل مشكل ايران و امريكا نه از دست كه از مغز آغاز مي‌شود. امريكا بايد به تهديد و تحقير ايران خاتمه دهد و نگاهش را به ايران عوض كند. بايد درك كند كه استفاده از فرصت تعامل و مصالحه با ايران به نفع همه است.