کد خبر: 10186
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۳

رشد ۳۰ درصدی پرتفوی بیمه دانا در ۱۰ ماهه اول سال جاری

رشد ۳۰ درصدی پرتفوی بیمه دانا در ۱۰ ماهه اول سال جاری

عضو هيات مديره بيمه دانا گفت: پرتفوي اين شرکت در 10ماهه اول امسال حدود 30 درصد رشد کرده است .

رضا جعفري در جمع همکاران و نمايندگان شعب آمل و ساري افزود : با توجه به وضعيت کسب وکار بيمه طي 10 ماهه اول سال جاري رشد پرتفوي مطلوب است . وي گفت : بيمه دانا در طول 18 ماه گذشته موفقيت هاي خوبي در برخي از شاخص ها به دست آورده که بي شک ناشي از همکاري تيمي مديران ، کارکنان و شبکه فروش با مديريت ارشد شرکت بوده و خواستار تداوم اين همکاري ها در جهت تحقق برنامه ها و سياست هاي عالي شرکت شد . جعفري در ادامه اظهار داشت: بيمه دانا در اين مدت موفق شده چند شاخص را مديريت کرده و به سطح مطلوب برساند. ابتدا حفظ جايگاه شرکت از نظر سطح توانگري مالي است که شاخص بسيار مهمي است . موفقيت بعدي ارتقاي رشد 30 درصدي پرتفوي در طول 10ماه اول سال جاري است که با توجه به نرخ تورم ، رشد مناسبي محسوب مي شود..‏

وي با تحليل وضعيت بازار بيمه کشور و استان مازندران گفت : از مجموع کل حق بيمه توليدي در اين استان حدود 34 ميليارد تومان آن مربوط به بيمه دانا است که انتظارمي رود با توجه به امکانات ، تعداد شبکه فروش و شعب استان و نيز وجود ظرفيت هاي بالاي بيمه اي در اين استان به ويژه در بخش بيمه هاي خرد اعم از بيمه هاي زندگي و حوادث انفرادي و بدنه اتومبيل شاهد وضعيت مطلوب تري براي پايان سال مالي در اين استان باشيم .‏