کد خبر: 6157
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۳

رشد ۱۱ درصدی خانوارهای مشمول دریافت بسته حمایت غذایی

رشد ۱۱ درصدی خانوارهای مشمول دریافت بسته حمایت غذایی

گروه توسعه: بر اساس مصوبه هيأت وزيران، خانوارهاي مشمول دريافت بسته حمايت غذايي در مرحله دوم 11 درصد نسبت به مرحله قبل افزايش يافت.‏
بر اساس مصوبه هيأت وزيران، خانوارهاي مشمول دريافت بسته حمايت غذايي در مرحله دوم 11 درصد نسبت به مرحله قبل افزايش يافت.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، در مصوبه هيأت وزيران آمده است: هيات وزيران در جلسه 20 مهر1393 به پيشنهاد شماره 136756 مورخ 20 مهر1393 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد: بسته حمايت غذايي در مرحله دوم طرح حمايت غذايي موضوع تصويب نامه شماره 31136/ ت 50539 ه مورخ 24 خرداد 1393 به شرح جدول زير تعيين مي شود: نهادهاي حمايتي با دو ميليون و 940 هزار و 998 خانوار و 7 ميليون و 10 هزار و 403 نفر مي باشند.‏
ساير اشخاص شناسايي شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 212هزار و 997خانوار و با851 هزارو 988مي باشند و در مجموع 3ميليون و 153هزارو 995خانوار و 7ميليون و 862هزار و391 تحت پوشش بسته حمايت غذايي قرار مي گيرند.‏
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري اين مصوبه را در تاريخ 23 مهر1393 براي اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري و سازمان هدفمند سازي يارانه ها ابلاغ کرد