کد خبر: 9927
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

رشد حرکت تولید خودور در کشور

رشد حرکت تولید خودور در کشور

توليد خودروهاي سواري در تمام شرکتهاي خودروسازي کشور با رشد همراه بوده است‎.‎

دي ماه امسال توليد انواع سواري در گروه صنعتي ايران خودرو با رشد 50.3 درصدي از 33 هزار و 837 دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به 50 هزار و 860 دستگاه افزايش يافته است‎.‎
در اين مدت توليد انواع سواري در خودروسازي راين با رشد 59.7 درصدي از 62 دستگاه در دي ماه سال گذشته به 99 دستگاه افزايش يافته است‎.‎
دي ماه امسال توليد انواع سواري در خودروسازي مديران نيز با افزايش 56.7 درصدي از هزار و 236 دستگاه به هزار و 937 دستگاه افزايش يافته است‎.‎
توليد انواع خودروهاي سواري در پارس خودرو نيز با افزايش 144.2 درصدي از چهار هزار و 59 دستگاه به 9 هزار و 912 دستگاه افزايش يافته است‎.‎
در اين مدت توليد انواع سواري در گروه خودروسازي سايپا با رشد 23.2 درصدي از 25 هزار و 103 دستگاه به 30 هزار و 935 دستگاه افزايش يافته است‎.‎
توليد انواع سواري در گروه بهمن نيز با رشد 28 هزار و 200 درصدي از دو دستگاه به 566 دستگاه افزايش يافته است‎.‎
دي ماه امسال توليد انواع سواري در کرمان موتور با رشد 108 درصدي از دو هزار و 216 دستگاه به چهار هزار و 627 دستگاه افزايش يافته است‎.‎