کد خبر: 7145
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳
گروه : بازار مالی

راه اندازی بانک برای توسعه فناوری

راه اندازی بانک برای توسعه فناوری

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه باید در پی پیدا کردن بانک مناسب یا ایجاد بانکی برای توسعه فناوری باشیم، گفت: اکثر طرح های دریافتی صندوق نوآوری و شکوفایی نوپا هستند و کم کم می توانند در کشور اثرگذاری داشته باشند.

بهزاد سلطانی در همایش تبیین قراردادهای همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های عامل با بیان اینکه تاکنون مسیر سنگینی در شش ماه اخیر طی کردیم، عنوان کرد: یکی از کارکردهای صندوق نوآوری و شکوفایی تعامل با صندوق های پژوهش و فناوری است که این تعاملات باید ادامه پیدا کند تا به نتیجه برسیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۳ دستورالعمل برای عملکرد صندوق جدای از پرسشنامه ها و فرم ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: این مسیری که تاکنون صندوق نوآوری و شکوفایی طی کرده است در کشور وجود نداشته است و ما بیشتر به ارزیابی فنی طرح ها تاکید داریم.سلطانی اظهار داشت: ما بنا داریم بانک و دستگاه اجرایی نباشیم پس بیشتر به ارزیابی و نظارت فنی طرح ها تاکید داریم و این دو باید با هم اجرایی شوند.وی با بیان اینکه بر اساس قانون تاکید شده که هیات عامل صندوق های پژوهش و فناوری ارزش سرمایه صندوق ها را حفظ کنند، عنوان کرد: این در حالی است که سالانه ۲۵ درصد تورم در کشور وجود دارد که باید به سرمایه اولیه صندوق اضافه شود و از طرفی بر اساس قانون اعلام شده، نرخ سود تسهیلات ۵ تا ۷ درصد زیر نرخ شورای پول و اعتبار باشد.