کد خبر: 11576
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
گروه : کسب و کار

رائه آموزش‌های مهارتی به ۱۱۵ هزار نفر در تهرانی

رائه آموزش‌های مهارتی به ۱۱۵ هزار نفر در تهرانی

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران

از آموزش بیش از ۱۱۵ هزار نفر از جوانان جویای کار توسط موسسات کارآموزی آزاد در سال ۱۳۹۳ خبر داد‎.‎
حمیدرضا خان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۷۶۸ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای فعال در استان تهران وجود دارد که این موسسات و آموزشگاه‌ها توانستند در سال گذشته بیش از ۲۴ میلیون نفر ساعت آموزش مهارتی به ۱۱۵ هزار و ۴۵۰ نفر از جوانان جویای اشتغال و کسب مهارت در استان تهران ارائه کند‎.‎
وی ادامه داد: از مجموع ۲۷۶۸ آموزشگاه فعال در استان تهران، ۲۴۱۸ آموزشگاه در بخش خدمات، ۲۸۵ آموزشگاه در بخش صنعت، ۲۵۱ آموزشگاه در بخش فرهنگ و هنر و ۶۶ آموزشگاه در بخش کشاورزی طی سال ۱۳۹۳ به ارائه آموزشگاه‌های مهارتی پرداختند‎.‎