کد خبر: 5773
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۳

رئیس نهمین کنگره کلینیکال آنکولوژی : بروز سالانه یکصد هزار مورد جدید سرطان در کشور

رئیس نهمین کنگره کلینیکال آنکولوژی : بروز سالانه یکصد هزار مورد جدید سرطان در کشور

مردان سه برابر بیشتر از زنان در معرض ابتلا به سرطانهای دستگاه گوارشسالانه بیش از یکصد هزار مورد جدید سرطان در کشور بروز می کند .

کتر اسدالله علیدوستی در افتتاحیه نهمین کنگره کلینیکال آنکولوژی گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده ، سالانه بیش از یکصد هزار مورد جدید سرطان در کشور بروز می کند و برآورد می شود که بیش از نیم میلیون نفر نیز با این تشخیص در کشور زندگی کنند.
رئیس نهمین کنگره کلینیکال آنکولوژی در ادامه افزود : طبق آمارهای بین المللی سرطان از شایع ترین بیماریهای جهانی در دهه های آینده خواهد بود و انتظار می رود تعداد موارد شدید سرطانی به ۱۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد که حدود ۶۰درصد این موارد جدید در کشورهای کمتر توسعه یافته بروز می کندومتاسفانه کشور ما نیز از این قائده مستثنی نیست .
وی در ادامه افزود: سران پس از بیماریهای قلبی عروقی و حدادث ، سومین علت مرگ در کشور است و چهارمین جایگاه را در بین بار بیماریها دارد و لی پیش بینی می شود در آینده نه چندان دور سرطان به دومین دلیل مرگ تبدیل شود.
رئیس نهمین کنگره کلینیکال آنکولوژی گفت: در کشور ما ۵۰ درصد از سرطانهای شایع مربوط به دشتگاه گوارش است و ازمیان سرطانهای دستگاه گوارش ، سرطان معده از همه شاسع تر ست که این آمار زنگ هشداری برای مردم در جهت تغییر عادات نامناسب غذایی است
وی افزود :  مردان سه برابر بیشتر از زنان در معرض ابتلا به سرطانهای دستگاه گوارش هستند که ۳۵ تا ۴۰ درصد سرطانها با تغییر روش زندگی قابل کنترل هستند که کاهش آلودگی هوا، تغذیه مناسب و مراقبت های محیطی و پایه ای نمونه آن است .