کد خبر: 5145
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

دولت رسما از مردم بخواهد محصولات آلوده را مصرف نکنند

دولت رسما از مردم بخواهد محصولات آلوده را مصرف نکنند

صرف نظر از بحث آلودگي مزارع جنوب تهران بايد به اين نکته نيز توجه داشت که مصرف آب براي برنج بسيار بالا است بنابراين بهتر است طبق گفته وزارت جهاد کشاورزي کاشت برنج تنها در شمال ايران انجام شود.


جميل عليزاده شايق گفت: برنج جزو محصولاتي است که مصرف آب آن بالا است، به همين خاطر کشت آن در مزارع ورامين به صرفه نيست.
رئيس انجمن برنج درگفتگو با ايلنا در رابطه با برنج‌هاي آلوده ورامين و ديگر مناطق جنوب تهران، گفت: اين آلودگي مختص برنج نيست؛ بلکه شامل سبزيجات و هرگونه محصولي که در اين مناطق کشت شده است، مي‌شود.
وي با تاکيد بر اينکه دولت بايد بطور رسمي از مردم بخواهد سبزيجات و ديگر محصولات آلوده تهران را مصرف نکنند، افزود: من از نزديکان خود خواسته‌ام از سبزيجات تهران استفاده نکنند؛ اما آيا مي‌توانم از تمام مردم اين را درخواست کنم؟ مسئله اين است که دولت بايد اعلام کند و مردم استقبال.
عليزاده شايق تصريح کرد: صرف نظر از بحث آلودگي مزارع جنوب تهران بايد به اين نکته نيز توجه داشت که مصرف آب براي برنج بسيار بالا است بنابراين بهتر است طبق گفته وزارت جهاد کشاورزي کاشت برنج تنها در شمال ايران انجام شود.
رئيس انجمن برنج در آخرتاکيد کرد: بصرفه نبودن توليد برنج در مناطق جنوب تهران از سال ?? مطرح شده است که تا کنون ادامه پيدا کرده است.