کد خبر: 12037
تاریخ انتشار: ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

دولت با بازارهای بیرونی قاطعانه برخورد کند

دولت با بازارهای بیرونی قاطعانه برخورد کند

سنا : کاهش نرخ سود به این معناست که قبول کنیم، قانون، تعامل منطقی نرخ سود را با تورم مطرح کرده و در نشست وزیر اقتصادی و دارایی با نمایندگان مجلس این نکته تأکید شد که با توجه به سود 22 و 23 درصدی که بانک ها برای سود سپرده ها تعریف دارند، این سود سپرده ها باید متناسب با تورم صورت بگیرد.

ابوذر ندیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: کاهش نرخ سود به این معناست که قبول کنیم، قانون، تعامل منطقی نرخ سود را با تورم مطرح کرده و در نشست روز گذشته با وزیر اقتصادی و دارایی این نکته تأکید شد که با توجه به سود 22 و 23 درصدی که بانک ها برای سود سپرده ها تعریف دارند، این سود سپرده ها باید متناسب با تورم صورت بگیرد.وی در ادامه افزود: در مورد سود سپرده دو عقیده وجود دارد یک گروه معتقدند این کار باعث خروج سرمایه از بانک می شود اما این حرف نادرست است به این دلیل که به هر حال پول و نقدینگی نیاز به پارکینگ دارد که این پارکینگ یا بازار پول است یا بازار سرمایه و امکان این که پول به جای دیگری برود بعید است به خصوص این که بخش عمده از منابع که برای واردات در گذشته استفاده می شد، هم اکنون دیگر وجود ندارد بنابراین صاحبان سپرده یا به بانک می روند و یا سهام می خرند و یا در تولید وارد می شوند.

ندیمی در ادامه بیان داشت: تنها انتظاری که وجود دارد این است که دولت قاطعانه باید با بازارهای بیرونی از جمله موسسات مالی و اعتباری که نرخ سود بالایی را پرداخت می کنند، برخورد کند و اگر دولت اقتدار نشان دهد و با مجموعه های رباخوار برخورد کند شاهد استحکام در روند نقدینگی کشور خواهیم بود.وی در مورد اثرات کاهش نرخ سود خاطرنشان کرد: این کار باعث می شود هزینه ها کاهش پیدا کند بنابراین تولید به صرفه می شود وجامعه از نظر فضای رقابتی می تواند با دنیا رقابت کند به این ترتیب عرصه برای کسانی که به این روش با افزایش نرخ سود و رباخواری شرایط را ناامن می کنند، تنگ می شود.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اثر کاهش نرخ سود بر بازار سرمایه اذعان داشت: با کاهش نرخ سود بانکی برخی از سرمایه گذاران جذب بازار سرمایه می شوند و با پذیرش ریسک، بازدهی بیشتری کسب می کنند و برخی دیگر نیز جذب بازار پول با بازدهی کمتر و ریسک کمتر می شوند.وی با اشاره به این که کاهش نرخ سود بانکی هیچ شوکی را برای اقتصاد کشور پیش نمی آورد، گفت: کاهش نرخ سود بانکی هیچ شوکی را برای اقتصاد کشور به پیش نمی آورد به این دلیل که تورم 15 درصد است و بقیه امور هم باید متناسب باشد، از طرفی هزینه پول باید در کشور تعریف شده و ارزش خود را پیدا کند .