کد خبر: 11258
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۳

دست فروشی مشکل شهروندان، معضل اصناف

دست فروشی مشکل شهروندان، معضل اصناف

 محمد فکوري:

وجود دستفروش ها در سطح شهر باعث بروز مشکلاتي براي واحد هاي صنفي و زندگي روزمره مردم وهمچنين پايمال شدن حقوق شهروندي شده است و چهره شهر را دچار تغييراتي نازيبا کرده است.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، دستفروش ها با پرداخت نکردن هيچگونه عوارض و ماليات و با  فروش اجناس بي کيفيت که با قيمت هايي اندکي ارزانتر  مشتري هايي که بايد از صنف هاي معتبر خريد کنند را جذب خود کرده و در سود اندک واحدهاي صنفي داراي مجوز که ضمن پرداخت ماليات و عوارض به عنوان حقوق دولت و هزينه هاي ديگري را نيز متقبل مي شوند، سهيم مي شوند.‏
اين موضوع جزء مسائلي است که دولت بايد بر آن نظارت کند  به اين دليل که هم واحد هاي صنفي و هم شهروندان با پرداخت هزينه هاي مختلفي چون ماليات و عوارض به دولت انتظار زندگي آرام و کم دغدغه اي دارند که دولت موظف به فراهم آوردن اين شرايط است.‏
همچنين پديده دستفرشي مي تواند فرهنگ نادرست خريد کالاهاي ارزان اما بي کيفيت را در جامعه رواج دهد که به رکود اقتصادي کشور و تعطيلي تدريجي واحد هاي صنفي و کارگاه هاي اقتصادي کشور مي انجامد.‏
با فرهنگ سازي درست بين مصرف کننده مي توانيم از اين رويداد جلو گيري کرد.‏
قابل ذکر است اگر چه قشر ضعيف جامعه ممکن است به طور مقطعي از خريد ارزان کالا منتفع شوند، اما بايد در نظر داشت، اثر منفي کوتاه مدت اين رفتار ممکن است به آسيب هاي فردي به دليل استفاده از کالاي بي کيفيت منجر شود و در دراز مدت چون تهديدي جدي اقتصاد کشور را دچار معضلات جدي کند.‏