کد خبر: 3830
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۳
گروه : ارتباطات

دسترسی ۴۴ درصد خانوارها به اینترنت خانگی

دسترسی ۴۴ درصد خانوارها به اینترنت خانگی

در انتهای سال ۲۰۱۴ میلادی ۴۴ درصد از خانوارهای دنیا در منزل به اینترنت دسترسی دارند و نزدیک به یک سوم یعنی ۳۱ درصد از خانوارها در کشورهای در حال توسعه به اینترنت متصل خواهند شد و این میزان در کشورهای توسعه یافته برابر با ۷۸ درصد است‎

نرخ رشد در سال ۲۰۱۴ و سال گذشته میلادی در جهان در حال توسعه ۱۲.۵ درصد است که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بیش از سه برابر است و همچنین در کشورهای توسعه یافته دسترسی اینترنت خانگی به سطوح اشباع خود نزدیک می‌شود‎.‎
تعداد خانوارها با دسترسی به اینترنت در کشورهای در حال توسعه از این تعداد در کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۱۴ میلادی پیشی گرفت و این میزان بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی به دو برابر افزایش یافت‎.‎
در انتهای سال ۲۰۱۴ میلادی از هر دو خانوار یک خانوار در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به اینترنت متصل خواهند شد و بر اساس اطلاعات نشریه ارتباطات، در آفریقا تنها یک خانوار از هر ۱۰ خانوار به اینترنت متصل خواهد شد، هرچند دسترسی اینترنت خانگی در آفریقا به نرخ رشد دو رقمی خود ادامه خواهد داد‎. ‎